Ha'ti

Ha'ti byla soustava v sektoru Periphery ve Vnějším okraji.
Nacházely se v ní planety Jamajka a Tortuga.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License