Gveii

Gveii byla planetka v soustavě Gve v Bothanském prostoru, druhá od tamního slunce. Byl to tropický svět pokrytý deštnými pralesy a oceány. Byl tektonicky aktivní a na mnoha místech vyvěraly horké prameny, a to i v podobě gejzírů. V kmenových společenstvích tam žily lidem podobné bytosti, které byly vývojem v době kamenné a uctívaly tamního vrcholového predátora kiraxe.

Historie

Na planetce se kolem roku 13 000 BBY vyvinuly pokročilejší formy inteligentního života obývající deštný prales.
Roku 8019 BBY se stala úkrytem části mapy k pokladu kapitána Drakea. Po zbudování skrýše po pirátech zůstalo mnoho zlatých republikových dublonů, které místní domorodci začali nosit jako slzy bohů, talismany pro štěstí.
Roku 1 ABY vytipoval Gartek Solon Gveii jako místo, kde se nachází část mapy k pokladu kapitána Drakea, a vydal se ji najít. Na místě se střetl se svým rivalem Jhonarem Indyssem a po několika nesnázích se jim podařilo s malou pomocí mapu najít a ještě u toho ukrást náčelnickou čelenku. Domorodci si řekli, že bohové musí být šílení, a pokračovali ve svém životě dál.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License