Guun Koy

Guun Koy byl oranžový Twi'lek, otec Orn Zhar a striptér v paláci Odully Hutt.

Historie

Narodil se roku 60 BBY na Rylothu a po jednom mejdanu se stal biologickým otcem malého oranžového uzlíčku, který porodila šestnáctiletá Taa Zhar.
Přestože kandidátů na otcovství bylo víc a papírově byl neznámý, Guun se o Taa i Orn v následujících dvou letech příkladně staral. Když si pro jeho dceru přiletěl neznámý rytíř Jedi s tím, že ji odveze na Coruscant, aby se taky stala rytířkou, mával jí na rozloučenou a plakal víc než matka.1
Ještě téhož dne oživil svůj dávný nápad, umíchal experimentální várku zmrzliny s příchutí rylothských smrťáků a v následujících letech díky tomu tak nechutně zbohatl, že nevěděl co s penězi.2 Když zjistil, že byla Taa zajata otrokáři, snažil se ji najít a vykoupit, ale neměl štěstí.
I jako boháč občas přišel Odulle zatančit a stal se jejím obchodním partnerem, zemřel v roce 5 BBY na infarkt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License