GSPOT

[„Hodně slušný, teda až na tu zkratku.“]
„Proč?“
[„Na to se zeptej Frodirra, teď mi podej gumu, tady to máš špatně zderivovaný.“]
- Ferrmata a Banana Brannigan nad plány GSPOTu

Generátor subprostorově polarizovaného obfuskačního toku, zkráceně GSPOT, byl unikátní typ rušičky. Jednalo se o sofistikované zařízení, které bylo po zapojení mezi dva generátory gravitační studny schopno polarizovat proud vzniklých gravitonů a dalších exotických částic a destabilizovat jím subprostor ve sféře o poloměru přibližně půl parseku, následkem čehož vypadla v zasažené oblasti veškerá subprostorová komunikace a nešlo tam používat ani senzory. Lokální rádiové vysílačky a holonetové vysílače a přijímače sice stále fungovaly, ale vinou interferenční rezonance ze subprostoru byl jejich signál změněn k nepoznání a připomínal spíš náhodné poryvy slunečního větru. Očividnou slabinou bylo, že rušení postihovalo úplně všechny vysílače i senzory v oblasti, včetně těch spojeneckých. Protože mezi produkovanými exotickými částicemi byly i tachyony, jedním z vedlejších účinků bylo zatemnění doby užívání pro všechny uživatele Síly, kteří se pokusili do něj nahlédnout.
Příkon použitých generátorů gravitačních studen se po zapojení přes GSPOT nijak závratně nezvýšil od klasického provozu, poloměr jimi generovaného interdikčního pole se zmenšil o zcela zanedbatelných sedmnáct centimetrů.

Historie

Poptávka po technologii, která by dokázala zabránit uniknutí signálu z celé soustavy, vyvstala 3. 8. 0 ABY, když se k operaci Trebuchet přidala Frau Engels, která byla ochotná s osvobození Emily z Citadely pomoci jedině v případě, že o jejím činu nebude moct nikdy nikdo informovat Impérium.
S nápadem na fundamentální princip GSPOTu přišla o pouhé dva dny později Banana Brannigan a po několika probdělých nocích načrtla i první plány přístroje, který by využil generátorů interdikčních polí na Götterdämmerungu. Návrh samozřejmě konzultovala s odborníky na palubě a už na stole se tedy na vývoji podílela celá řada dalších bytostí. Ferrmata opravila pár chyb ve výpočtech, Grramada optimalizovala operační systém ovládací jednotky, Lavosk Ashasi přispěl svou znalostí imperiálních rozvodů a Shteffan zajistil odolnost přístroje proti veškerým formám hackování. Geytss sem tam kopnutím restartoval počítač, když se zasekly simulace, Riltorro mudroval, že to ale vůbec nepřipomíná trebuchet, a Matlarra jim do veškerého pití přidávala trochu kofeinu na povzbuzení.
Praktické pokusy proběhly na stanovišti Alfa na Oarligu, prototyp byl na Götterdämmerung za asistence šéfinženýra Monettiho nainstalován ještě v kuatském vesmírném doku. Doladění a ostré zkoušky probíhaly od 24. 8. na oběžné dráze Gamorru, a protože to k překvapení všech inženýrů fungovalo,1 mohl být GSPOT 28. 8. nasazen v útoku na Karafuto s tím, že vypadlou komunikaci mezi Götterdämmerungem, Brünnhildou a stíhačkami bude pomocí bitevní meditace zprostředkovávat Champbacca.
Přístroj fungoval znamenitě, Banana do něj během monitorování musela kopnout jenom jednou a po akci a pobití všech nepohodlných svědků byl bez obtíží vypnut. Namontovaný na studnách ovšem zůstal a Cae měla od té doby za úkol sledovat bezprostřední budoucnost, jestli náhodou nevidí podezřelou černotu.
Prototyp se dalšího zapojení nedočkal a když začátkem dubna 1 ABY došlo k odhalení operace, šéfinženýr Monetti ho zničil, aby nepadl do rukou císařovým vojákům.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License