Go'tlak

„Můj syn přežil jen díky vám, za to vám budu nadosmrti zavázán. Je ale neuvěřitelná náhoda, že jste šla zrovna kolem a ze všech bytů v domě jste se neomylně vrhla přímo do bytu mého syna.“
- Go'tlak a jeho paranoia

Go'tlak byl Harch ze Secundus Ando, separatistický vojevůdce a na stará kolena guvernér Hortovy kovadliny. Měl manželku Tora'kar a syna Go'ratoka. Byl striktní, přísný, měl rád řád a pořádek, ale nejvíce si cenil individualismu. Jednu z paží měl nahrazenou protézou tak zdařilou, že ji nešlo poznat od skutečné.

Historie

Go’tlak se vylíhl na Secundus Ando v roce 93 BBY a nijak výrazně nevybočoval z řad svých vrstevníků. S kamarády si chodívali hrát blízko nedalekým kasárnám, a protože ho sledování vojáků přes plot bavilo, nebylo pro rodiče překvapením, když po střední škole utekl k armádě. Základní výcvik prodělal na druhé straně planety a když ho měl za sebou, byl přidělen na loď a na její palubě procestoval kus vesmíru. Jako výsadkář byl nasazen při šarvátkách, které probíhaly v okolí Secundus Ando, a z těchto konfliktů si odnesl několik šrámů a přišel i o jednu ze svých končetin. Za svou službu dostal medaili za statečnost a Řád sedmi rukou. Po těchto bojových zkušenostech se roku 61 BBY rozhodl doplnit si vzdělání a dal se na vojenskou univerzitu. Při studiích se seznámil s Tora’kar, která tam vyučovala předměty týkající se cizích kultur, a mezi oběma pavouky přeskočila jiskra.
Roku 56 BBY složil důstojnické zkoušky, měsíc potom si Tora’kar vzal a a dobrovolně mašíroval zpět do akce.
Jako uznávaný důstojník oslavil roku 43 BBY půlstoletiny a byl přeložen z aktivní službu na vojenskou univerzitu, kde učil kadety.
Roku 42 BBY se mu vylíhl syn Go’ratok. Tou dobou z velitelského štábu řídil několik vojenských operací v harchském prostoru a stoupal ve vojenské hierarchii.
Roku 29 BBY byl povýšen na generálmajora.
Po vypuknutí války klonů se Harchské impérium přidalo ke Konfederaci nezávislých systémů a Go'tlak byl začleněn do obrovského armádního celku čítajícího statisíce bojových jednotek. Než se stihl pořádně rozkoukat, obdržel rozkaz vytlačit republikové síly ze soustavy Hortova kovadlina. Do soustavy vpadl bleskem a rychle a efektivně osvobodil Vicik, za což byl jmenován guvernérem osvobozené soustavy a společně s částí své flotily tam zůstal, aby odradil případný další pokus o invazi.
Roku 21 BBY se osobně setkal srytířku Jedi a jejím společníkem, kteří pár dní předtím v Armogazu zachránili život Go’ratokovi. S rytířkou si zahrál kulečník, opil se, ale prokoukl ji a málem se mu ji dokonce podařilo zajmout. Nakonec unikla, ale žádný trest ho za to nečekal, bylo vlastně štěstí, že nikdo nepřišel o život, a on byl ještě za svý chrabrý pokus pochválen.
Do konce války byl nasazen ještě v roce 20 BBY a těsně před rozkazem 66. Když se doslechl o porážce Konfederace, prchl s rodinou zpět do harchského prostoru, kde se vrátil k výuce na vojenské akademii. Se svou ženou také založil charitu pro válečné veterány, ze které podporoval odboj proti Impériu pod vedením svého syna.
Dožil se i bitvy o Yavin, na začátku roku 1 ABY pochoval zemřelou manželku a ač už byl slepý a starý, nadále radil synovi s vedením odboje.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License