Go'ratok

Go'ratok byl Harch ze Secundus Ando, vůdce Babouků a syn Go'tlaka a Tora'kar.

Historie

Go’ratok se vylíhl roku 42 BBY na Secundus Ando do rodiny vojenského důstojníka a univerzitní profesorky. Rodiče si jej pořídili v poměrně vysokém věku a neměli na něj už tolik energie, ale zvládl se vylítat sám v jeskyních rodné planety a na opičích drahách, které mu otec stavěl. S tím se ale nevídal tak často, jak by chtěl, neboť byl jako voják často pryč. Byl mu ale vzorem a stejně jako on nastoupil na vojenskou školu, kde dělal vše pro to, aby neudělal otci ostudu.
Roku 22 BBY se přihlásil, aby mohl jít s otcem do boje v soustavě Hortova kovadlina, ale žádost mu otec zamítl a nechal ho s matkou doma. Těžce to nesl, mylně si odmítnutí vyložil tak, že ho otec nepovažuje, za dostatečně připraveného, a tyto myšlenky ho poměrně dost sžíraly. O to hůře pak nesl, když se otec slavně vrátil jako guvernér osvobozené soustavy a celá rodina se přesunula do jejich nové víly na Vicik.
Go’ratoka to ale netěšilo, vymohl si samostatné bydlení v hlavním městě, kde si našel práci, aby nebyl závislý na penězích rodičů, a připravoval se na zkoušky k místním bezpečnostním jednotkám.
Dne 6. 4. 21 BBY byl zrovna ve svým bytě, když vypukl požár, který zachvátil celou budovu. Jeho byt byl rázem plný dusivého kouře, ve kterém Go’ratok ztratil vědomí. Byl by tam zemřel, ale zachránila ho Jessica Karnis, která ve městě pátrala po svém otci. Byl převezen do nemocnice, kde se o něj postarali, zůstal několik dní na pozorování a o tom, že jeho zachránkyně byla rytíř Jedi, který musel prchnout z planety, se dozvěděl až když ho tři týdny po požáru propustili. Při jeho pobytu v nemocnici mu prošlo hlavou spoustu věcí, uvědomil si zbytečnost své odtažitosti od rodičů a přesunul se k nim do vily. Koncem roku byl přijat k bezpečnostním jednotkám a doufal, že to zvládl díky svým schopnostem a ne kvůli protekci..
Roku 19 BBY se jeho rodiče kvůli rozpínavosti Impéria vrátili zpět na domovskou planetu, ale Go’ratok nehodlal svůj nový domov opustit. Stále více cítil potřebu postavit se tomuto novému, represivnímu režimu a přitahoval k sobě podobně smýšlející osoby ze svého okolí.
Roku 17 BBY založil Babouky, odbojovou skupinu, která se Impériu nebála postavit. Finančně je podporovala tajně charitativní organizace založená jeho rodiči.
Babouci slavili úspěchy, Go’ratokovi se dařilo povolovat imperiální stisk a s otcem se často radil o jejich postupu.
I po bitvě o Yavin stále vedl Babouky, stále měl všechny končetiny a kdyby ho v budoucnu nějaká odbojová skupina požádala o pomoc, nebál by se ji vyslyšet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License