Glishna Kastor

Glishna Kastor byla Barabelka z Chrchlu, reportérka Chrchelského blesku.

Historie

Narodila se v roce 41 BBY na Chrchlu a od raného věku ji zajímaly drby, takže se chtěla věnovat žurnalistice. Jedinou možností, jak se takto realizovat na veskrze nudné planetě, bylo založit vlastní bulvární plátek, což udělala a v následujících letech do něj přispívala.
V roce 20 BBY odcestovala na Miu Leptonis IV, aby získala rozhovor s Champbaccou a Chlouppkem, majiteli lihovaru Ch&Ch, ale zastihla jenom Joyu Brannigan, protože pánové zrovna někde něco zapíjeli.1
S nástupem Impéria přišla o živnost a spáchala sebevraždu utonutím v bahně.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License