Glishna Kastor

Glishna Kastor byla Barabelka z Chrchlu, reportérka Chrchelského blesku. Měla silně vyvinutý smysl pro spravedlnost, ale v dospělosti na něj v zájmu přežití musela poněkud rezignovat.

Historie

Vylíhla se v roce 41 BBY na Chrchlu a od raného věku ji zajímaly novinky a drby, takže se chtěla věnovat žurnalistice. Na měsíčku ji neměla jak vystudovat, ovšem to ji neodradilo a po ukončení jediné tamní střední školy začala vydávat první místní noviny. Nešlo o žádnou fušařinu, ale o jeden z nejobjektivnějších plátků široko daleko, nicméně protože prodeje nezvládaly ani pokrýt provozní náklady na tisk, musela se po pár měsících uchýlit ke změně žánru a přetvořila Chchelský blesk v prachsprostý bulvár.1 To už ji uživit dokázalo a výčitky, že se zaprodává, z toho měla jenom prvních pár let. V druhém roce klonových válek ji napadlo, že by mohla medializovat případy podvedených občanů, ale na Chrchlu se takové věci prakticky neděly a po půl roce se vrátila k bulváru.2
V roce 20 BBY odcestovala na Miu Leptonis IV, aby získala rozhovor s Champbaccou a Chlouppkem, majiteli lihovaru Ch&Ch, ale zastihla jenom Joyu Brannigan, protože pánové zrovna někde něco zapíjeli.3
S nástupem Impéria, znárodněním lihovarů a zavedením cenzury přišla o živnost a spáchala sebevraždu utonutím v bahně.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License