Glimforg

Lord Glimforg byl bithský aristokrat, velký filantrop a obdivovatel válečných kultur galaxie.

Historie

Glimforg opustil reprodukční inkubátor na Clak’Doru VII v roce 82 BBY, a protože byli jeho rodiče aristokraté, vyrůstal v blahobytu, o jakém se ostatním jen zdálo. Byl ale veden k tomu, aby nebyl lakomec a nedělal svému původu ostudu, a aby si zasloužil v dospělosti něco zdědit, byl poslán na výběrovou internátní školu. Studium tam bylo pekelné a aby měl nějaké kapesné, musel chodit po brigádách. To ho naučilo vážit si práce i peněz a o to víc energie vložil do studia. Ze všeho nejvíce ho zajímala historie, ze které nakonec získal i titul a přednášel o ní i na univerzitě. Jedním z jeho mnoha studentů byl Gartek Solon, se kterým se po Gartekově získání titulu doktora archeologie roku 46 BBY stali profesní i osobní přátelé, a Glimforg mu pomáhal s přípravou několika jeho dobrodružných výprav. Část z nich i financoval a založil také stipendijní program pro nadané i méně nadané děti, aby měly šanci na kvalitní vzdělání, což mu dělalo radost. Na nejedné benefiční akci se pak dokázal odvázat tak, že to některé vzhledem k jeho věku a postavení až zaráželo.1
V roce 23 BBY zasponzoroval lov na kraytského draka na Tatooine. Jedním z pozvaných lovců byl Mandalorian Ronual Durgun, kterému se po půlroce příprav podařilo trofej získat.
Po pádu Republiky se stal tajným zastáncem odboje, který finančně podporoval až do roku 1 ABY, kdy kvůli vysokému věku podlehl zápalu plíce.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License