Gilgaaladovo kopí

Gilgaaladovo kopí bylo posvátné kopí z protojediského chrámu v Údolí němých výkřiků na Gil'Ope. Bylo celokovové ze slitiny, která se vymykala všemu, co se běžně za kov považovalo. Pravděpodobně šlo o slitinu obsahující prach z krystalů kyber, či krystaly dosud neznámé formě.
Jeden konec ratiště byl zakončen okovanou hlavicí, na druhé straně elegantním hrotem s čepelí. V místě, kde ratiště přecházelo v hrot, byla mělká prohlubeň. Slitina nepatřila k nejlehčím a dávala vědět, že něco vydrží. Sálala z něj Síla.

Historie

Bylo ukováno v dávných dobách kovářem Gilgaaladem, v jehož šlépějích o několik generací později kráčel mistr Baird Kantoo. Co se s ním po staletí dělo není známo, ale nakonec se dostalo do chrámu v Údolí němých výkřiků na Gil’Ope.
Krátce před vypuknutím války klonů ho tam nalezla Jessica Karnis s pomocí svého padawana Dextera Jonese a odevzdala ho v Řádu Jediů. Bylo zaevidováno mistryní Nu, ale k jeho prostudování nedošlo, neboť přišly klonové války a po nich rozkaz 66.
Jak se dostalo do inkviziční sbírky na Citadele není známo, ale je možné, že si jej Císařova ruka půjčila a už ho nevrátila.
Dne 28. 8. 0 ABY ho tam do ruky vzala Emily Karnis, který byla v Citadele vězněná a s jeho pomocí znemožnila Císařově ruce uniknout. Ohrožovala ji tak dlouho, dokud se neukázal záchranný tým. Kopí pak vzal Wookie Chlouppek a odvezl ho na Oarlig, ze kterého se poté dostalo na Jolly Jedie. Tam bylo uschováno s ostatními artefakty a čekalo na bližší prozkoumání.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License