Gildebert Nommod

Gildebert Nommod byl plukovníkem na Vortulo VII a také jedním z největších chovatelů treranských králíků na planetě.
Uniforma mu moc slušela a užíval si ji přibližně osmdesát let před začátkem klonových válek.
Jeho pravnukem byl Jeckl Nommod.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License