Gil'Ope

Gil'Ope byl deštivý svět v soustavě Gildebaran v Mandalorianském prostoru. Nacházelo se na něm Údolí němých výkřiků a ruiny chrámu prastarého řádu uživatelů Síly.

Historie

Planeta nebyla nikdy systematicky kolonizována, kolem roku 26 000 BBY si tam ale jeden z řádů, jehož členové se později smísili s nově založeným Řádem Jediů, postavil svůj chrám a nějakou dobu ho obýval. Jedním z jeho členů byl i kovář Gilgaalad, který tam ukoval Gilgaaladovo kopí.
Během následujících tisíciletí byl chrám opuštěn a chátral a bez povšimnutí ho ponechávali i Mandaloriané, pro které toho na povrchu nebylo dost k dobývání.
V posledních dekádách před pádem Republiky už planetu znali jen odborníci na ranou historii Řádu a většina ruin byla dávno rozpadlá na prach. Začátkem roku 22 BBY tam byly provedeny vykopávky, během nichž Jessica Karnis a Dexter Jones nalezli Gilgaaladovo kopí.
S nástupem Impéria se pro planetu nic nezměnilo, nadále tam vydatně pršelo a neměla již vesmíru co nabídnout.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License