Gigor

Gigor byla chladná planeta v sektoru Tynquay ve Vnějším okraji, domovina rasy Gigoranů. Ležela mezi Korporátním sektorem a Sithskými světy a byla častým terčem nájezdů z nedaleké Zygerrie.

Historie

Od chvíle, kdy se na planetě vyvinula inteligentní forma života, se toho na Gigoru moc nezměnilo. Gigorané žili v primitivních jeskynních společenstvích, živili se lovem a sběrem a neměli prostředky k mezihvězdnému cestování.
V éře Republiky planetu často navštěvovali otrokáři, pro něž byli domorodci vítaným zbožím, a několika z nich se podařilo uprchnout, načež se živili většinou jako osobní strážci. Pár se jich svezlo s mírumilovnými návštěvníky a v galaxii tak byli sice vzácní, ale ne neznámí.
Za Impéria bylo otrokářství legalizováno a nájezdy Zygerrianů se staly běžnou součástí života.
17. 5. 1 ABY tam po návštěvě vesmírné stanice plné replikátorů přistála Ilchi a s její posádkou se tam dostalo i Mrně. To bylo zmrazeno a po příletu Opilé mouchy zase všichni odletěli.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License