Geytss

„A zzzkoušelss to vypnout a zassse zapnout?“
- Geytss, zhruba šestkrát denně

Geytss, na Holonetu známý jako #Slayer69, byl trandoshanský počítačový expert, který v mládí pracoval na technické podpoře Senátu a během vlády Impéria posílil technologickou divizi křupkového odboje na palubě Jolly Jedie. Při opravách hardwaru upřednostňoval brutální sílu nad jemnou mechanikou, ale kupodivu mu to celkem vycházelo.

Historie

Před rozkazem 66

Vylíhl se roku 45 BBY na Coruscantu do rodiny mírumilovných, ale přesto bohatých Trandoshanů, kteří ho plně podporovali ve snahách stát se ajťákem. Vystudoval technickou školu, během níž se účastnil i stáže na Alaris Prime, a po získání praxe v malé opravně počítačů dostal místo u technické podpory Galaktického senátu. Většina senátorů ho svou absolutní technickou neschopností dost srala, ale vydělával slušné peníze a nepředřel se, takže vytrval. Jedním z jeho častých klientů byl i senátor Yarua, kterému jeho služby vždy s řádným předstihem a mile objednávala Kerberra, jíž si za to pak nesmírně vážil.
Války klonů ho minuly obloukem, jen během bitvy o Coruscant přišel o farmu na těžení jedné z nadějných kryptoměn, když mu na serverovnu spadl únikový modul z jedné republikové lodi.

Občanská válka

Po převratu se jako nečlověk ocitl na dlažbě, protože nový Imperiální senát takovou špínu zaměstnávat odmítal. Nějakou dobu pracoval pro Pizza the Hutt, ale pak ho šéf viděl, jak kope do kasy, a byl propuštěn, načež se vydal pryč z hlavní planety, zkusit štěstí v sektoru Mytaranor. Tam byl nicméně rychle zadržen méně milými příslušníky své rasy, kteří ho jako kolaboranta předali imperiálům, a tak se nakonec ocitl v Táboře 52, kde měl na starosti údržbu strážních světlometů.
Tři týdny od zničení Hvězdy smrti byl zachráněn kashyyyckým odbojem, který mu svou akcí umožnil útěk, Hesskou, která si ho pamatovala jako vězně, a nakonec Kerberrou, která v něm na základně v mlhovině Tyyyn poznala svého dávného příležitostného zaměstnance. Bez váhání je tedy následoval a začal opravovat počítače na palubě stařičkého venatoru pod velením kapitána Simbaccy.
Na palubě se nenudil, už jenom proto, že mu tam šéfa dělal Shteffan, který tak docela neschvaloval některé jeho oblíbené metody. Jeho příspěvek k chodu komunity nebyl příliš viditelný, protože většinu oprav prováděl za zavřenými dveřmi a s Wookii se moc nestýkal, ale celkem si oblíbil Kerripirr a protože všechno šlapalo, nikdo si na něj nestěžoval. Během operace Trebuchet pomáhal se simulacemi obfuskační rušičky, převážně tak, že kopáním restartoval počítače, na nichž se něco zaseklo,
V následujících měsících optimalizoval lodní systémy, zabezpečoval komunikaci a vyráběl memíčka.

d20

Tech Specialist 5 / Outlaw Slicer 2
STR 14 / DEX 14 / CON 14 / INT 14 / WIS 10 / CHA 15
Computer Use +20, Knowledge (computers, operation systems) +12, Craft (computers) +10, Repair +10, Search +10, Disable Device +8
Gearhead, Skill Emphasis (Computer Use), Dodge, Run
Instant Mastery (Knowledge (operation systems)), Tech Specialty (Computer Specialist), Expert (Computer Use), Slicer Specialization (Alter Program)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License