gerraka

Gerraka, též známá jako kashyyycký prasovlk, byla největší psovitá šelma Kashyyyku. Jejich velké vlčí tělo bylo zarostlé srstí, která mohla růst v mnoha různých barvách a odstínech a byla vybavena měkkou podsadou. Izolační schopnosti prasovlčí srsti byly tak dobré, že na prasovlkovi netál sníh. Gerraky měly huňatý ocas, který v zimě používaly jako přikrývku. Místo vlčího čenichu měly prasečí rypáček, byly všežravé a k tomu měly uzpůsobený i chrup sestávající ze 42 zubů. Jejich přední tlapy byly opatřené drápy a nebyly sice chápavé, ale byly dostatečně flexibilní, aby s nimi gerraka dokázala obejmout kmen stromu a šplhat po něm. Průměrná gerraka byla větší a chytřejší než průměrný vlk i prase a do její základní výbavy patřil i citlivý čich, sluch a zrak.
Samice byly menší než samci a také se lépe ochočovaly. Samci dorůstali délky 270 cm, z toho ocas měřil kolem 75 cm. V kohoutku mohli mít až 160 cm a vážit 140 kilogramů. Samice dorůstaly délky 202 cm, z toho ocas měřil kolem 63 cm. V kohoutku mohly mít až 120 cm a vážit 90 kilogramů. Stisk jejich čelistí měl sílu přes 2000 N a na krátkou vzdálenost dokázaly sprintovat rychlostí až 100 km/h. Bez vyčerpání dokázaly uběhnout v závislosti na terénu kilometr za minutu po hodně dlouhou dobu.

Historie

Gerraky se na své domovské planetě vyvinuly krátce po vyhynutí dinosauromutů a žily v rodinných smečkách čítajících kolem tuctu jedinců. Měly mezi s sebou silné vazby a pokud šlo o ochranu mláďat nebo ulovení kořisti, troufly si odehnat i terentateka. Byla jim vlastní zvědavost a hravost do vysokého věku, díky čemuž se relativně rychle rozšířily po Iwrropě i dalších kontinentech. Jejich hlavní kořistí byli jelenomuti a kancomuti. Z wroshyrové kůry pak vyhrabávaly dřevokazné brouky a červy, v dobách nouze si jídelníček zpestřovaly i tyry, žábomuty a dokonce mšicomuty.
Kvůli životu ve věčném stínu Země stínů byly světloplaché a bály se ohně, takže když se na planetě objevili inteligentní chlupáčové, gerraky se jejich tlupám a sídlištím obloukem vyhýbaly. Každoročně došlo pouze k několika útokům na osamělé chlupáče, co se ztratili v lese a neměli oheň. Stejně tak se ale v kashyyyckých pověstech objevuje hned několik zmínek o tom, že gerraky vychovaly osiřelého chlupáče, například Logannu.
Jakožto největší psovitá šelma byla gerraka oblíbeným heraldickým zvířetem a symbolem síly, které měl v logu například fotbalový klub Černé gerraky. Kvůli jejich inteligenci je nebylo možné vycvičit, ale pouze přesvědčit, aby poslouchaly, a postupně v nich vybudovat důvěru. Poté se z nich ale stalo loajální asistenční zvíře.
V roce 2008 BBY došlo k lokálnímu vyhubení gerrak v okolí Brruntaalu. Tamní obyvatelé si od toho slibovali poklidnější život a větší bezpečí, ale následovala pouze ekologická katastrofa, kdy se na postiženém území nekontrolovatelně přemnožili žábomuti.

Známé gerraky

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License