Gerlen

Gerlen byla první planetou v soustavě Yharn. Byla menší s krátkými dny (14 hodin), kde se nacházelo letní sídlo rodu Di-Bona a za dob Konnse i jeho soukromá lovecká obora. Kolem Gerlenu obíhaly dva měsíce.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License