Gerlen

Gerlen byla první planeta v soustavě Yharn. Obíhaly ji dvě přirozené družice, byla menší, kvůli rychlosti rotace měl tamní den jen čtrnáct hodin a klima tam bylo teplé s takřka neexistující zimou. Vstup na Gerlen byl omezen pouze na užší kruh sekty K'sulmatha.

Historie

Do roku 618 BBY byla planeta zcela neobyvatelná. Podle legend K’sulmatha se až po probuzení slunce Urumurosem a Nennem Di-Bonou podařilo zažehnou život i na Gerlenu.
Roku 411 BBY si tam rod Di-Bona nechal vybudovat letní sídlo. Za dob Konnse se nedaleko tohoto sídla nacházela jeho soukromá lovecká obora.
Roku 16 BBY byl v oboře vypuštěn Salltryn, kterého Konns po dobu tří dnů lovil a nakonec ulovil.
Od roku 6 BBY byla planeta po incidentu na Bwyrgenu opuštěná.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License