Gerber

Mistr Gerber byl taneční mistr působící ve Fogsmeade na Miu Leptonis IV.
Mezi jeho žáky patřili Simbacca a slečna D'Rixx, přičemž první z nich byl naprosto neschopný1 a dlouho k němu nedocházel,2 druhá byla naopak přirozený talent.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License