Geffrr

[„Tady obchodník Geffrr, letíme za obchody, nechceme dělat problémy. Co se děje?“]
„Nad touto planetou bylo z nařízení hlavního velitele vyhlášeno demilitarizováné pásmo. Žádné lodě nesmí odletět nebo přistát na tomto světě bez řádného a platného povolení. Splňte rozkaz ihned!“
[„Promiňte, pane, ale máme v nákladových prostorech krysy schgrryyg a jak asi víte, jsou choulostivé na přepravu. Objednali si je v restaurantech až na Corelli. A jestli chceme dostat zaplaceno, musíme tam být včas a s nákladem v pořádku.“]
- Geffrr smlouvá s klonovaným pilotem

Geffrr byl světle hnědý Wookiee z Kashyyyku, obchodník a první majitel Lamomuta. Měl bratra Feggerra a o šedesát let staršího synovce Bearra, do vínku dostal nadání na vyhledávání děr na trhu a k sebeobraně používal kapesní verzi wookijské kuše.

Historie

Narodil se roku 77 BBY v Lurkooro, a to bohatým, ale již značně přestárlým rodičům. Než se naučil chodit, mluvit a oceňovat vrtavíny, stal se jeho výrazně starší bratr náčelníkem, ale to Geffrra ovlivnilo jen minimálně a nadále se s ním nestýkal. Během puberty měl stejně jako spousta jeho vrstevníků pocit, že jsou jeho rodičové hrozně senilní, ale v devatenácti mu došlo, že to není jenom pocit, nýbrž objektivní pravda. Otec naštěstí souhlasil, že ho do poslední vůle napíše jako jediného dědice, a on tak ani nadále neměl moc velkou motivaci dělat něco pořádného. Zajímalo ho ale pilotování a vesmír mimo domovskou planetu a přemýšlel, že by tam vyrazil hledat štěstí.
V roce 56 BBY nastoupil Geffrr na leteckou akademii na Corellii, ale jeho studijní morálka byla mrzká a navíc byl často porovnáván s jiným Wookiem, v porovnání s nímž byl na všech frontách úplný žabař. Při popíjení v Měděné čelence však sem tam zaslechl drby jiných obchodníků a pilotů, pochopil, že kapitánské zkoušky vlastně nepotřebuje, a rozhodl se, že to zkusí bez vzdělání.
Měl štěstí, už v roce 53 BBY mu zemřel otec a Geffrr zdědil značnou sumu. Část věnoval na zajištění matky v dobrém domově důchodců, zbytek investoval a koupil si vlastní loď, kterou pojmenoval Lamomut. Akademii opustil, dosud pochycené znalosti a dovednosti využil k tomu, aby se s lodí pořádně naučil zacházet, a záhy začal převážet těžce dostupné zboží z celého vesmíru. Corellia mu zůstala domovským přístavem a většinou dovážel právě na ni, postupně se specializoval zejména na převážení živých zvířat a také zboží podléhajícího rychlé zkáze. Téměř nikdy nevezl dvakrát po sobě stejný náklad, vždy se snažil objevit nějakou novou exotiku a docela se mu to dařilo.
Na Kashyyyk se vracel jen na matčiny narozeniny, naposledy tam zavítal v roce 19 BBY krátce před bitvou o Kachirho kvůli jejímu pohřbu. Bitvy se nezúčastnil, ale počkal, jak dopadne, doufaje, že tam pak snadno sežene nějakou pěknou zakázku. Byl tak na zemi i v době, kdy byl vydán rozkaz 66 a republikové lodě na oběžné dráze zahájily blokádu, a neměl z toho vůbec radost. Rozhodil ale sítě, dozvěděl se, že jeho bratr na sněmu náčelníků souhlasil se smělým plánem, a přihlásil se jako dobrovolník k proražení blokády, neb neměl co ztratit.
Záhy tedy s Lamomutem odstartoval a společně s Rorkarrem a jeho lodí doprovázeli Wyrrgyho Bílý tesák. Díky diverzi dalších pilotů se jim podařilo se prostřílet skrz, Bílý tesák skočil do hyperprostoru a Lamomut ho krátce nato následoval. Geffrr zamířil na Corellii, kde si chtěl užít trochu klidu, a předpokládal, že celá věc bude zásahem senátora Yaruy vyřešena.
Mýlil se, po příletu zjistil skutečný rozsah problému a netušil, co dělat. Rostla v něm touha svrhnout Impérium, ale vracet se na rodnou planetu byla sebevražda. Pokračoval tedy ve vydělávání kreditů, úspěšně se vyhýbal Trandoshanům a doufal, že bude ty peníze moci využít na dobrou věc. Ještě koncem roku 19 BBY se dozvěděl o zdrcující porážce jeho krajanů, ale díky tomu také o existenci Kashyyyckého odboje. Zahájil pokusy o jejich kontaktování, začátkem roku 18 BBY se mu to povedlo a domluvil si schůzku s jejich zástupcem na Randonu.
K té skutečně došlo, ale stala se terčem imperiální šťáry a v přestřelce byl Geffrr zabit imperiálním komandem. Zatímco s lodí se odbojáři povedlo pláchnout, Geffrrovy účty do posledního kreditu propadly Impériu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License