Geef

Geef byl Yuzzem z Ragna III, jablečný mistr a později ředitel Anhuru. Měl bratra Deeka a sestru Yagssy, oba starší. Kulhal a k chůzi si dopomáhal hůlkou.

Historie

Narodil se roku 54 BBY Nobogovi a Kara'ale a jablka a rodinný sad se brzy staly středem jeho vesmíru. S rodiči a sourozenci vycházel dobře a i když byl jeho život poměrně jednoduchý, nestěžoval si a nic mu nechybělo.
Po válce klonů se přidal k odboji, ve kterém bojoval statečně a s vervou, a poznal kus vesmíru. O smrti rodičů v roce 13 BBY se dozvěděl až se zpožděním, dál se věnoval boji za dobrou věc a nepochyboval o tom, že péči o rodinné sady nějak zvládá jeho sestra.
V roce 10 BBY překazila jeho kariéru rebela střepina, která ho trefila do nohy. Vrátil se domů a s hrůzou zjistil, že rodinné sady za jeho absence navzdory sestřiným snahám zplaněly, a byl tím vším natolik semletý, že si radši našel práci v kanceláři.1 Pár let tam vydržel, ale nakonec byl propuštěn, ztratil směr a nebýt sestřiny péče, nejspíš by bídně zhynul.
V druhé polovině roku 0 ABY se po mnoha letech strádání potkal s Deekem, který inicioval obnovu sadů a pomohl bratrovi vrátit se na správnou cestu. Nabídl navíc Geefovi, aby se stal jeho pravou rukou v organizaci, kterou přebral po Anaradovi a ze které mu šlo dost peněz, ale nebyla úplně transparentní. Geef se rozmýšlel jen chvíli a po několika týdnech pod Deekovým dozorem z něj byl schopný šéf, který vydělával sobě i bratrovi slušné peníze.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License