Gatto

Gatto byl zygerrianský otrokář, syn Fajeha a bratr Kyteha. Když se v patnácti rozhodoval, co dál dělat, otrokářství byla jasná volba, ale jeho plán na únos domorodců ze zapadlé planety ve Vnějším okraji selhal a jeho zabilo dobře mířené kopí1.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License