Gagarrin

Gagarrin byl Wookiee z Kashyyyku, otec Michurrina, starší bratr Buzzbaccy a údajně prapotomek Geroje.
Byl to raketový inženýr a zkušební pilot, jenž prakticky celý svůj život zasvětil snahám vyhecovat obyvatelstvo své domovské planety ke kolektivní stavbě vesmírné stanice, která by je chránila před nájezdy ze sousední Trandoshi. Hodně cestoval, v žádném městě nevydržel déle než pár let a jeho snaha nakonec přišla vniveč. Jeho největším úspěchem tak bylo důkladné otestování několika nových prototypů, zasvěcení Riltorra do tajů inženýrství a balistiky a hlavně syn Michurrin, kterého vždy vedl k co nejvyššímu vzdělání.
Zemřel několik let před rozkazem 66, když jeho cvičný katamarán za nevyjasněných okolností havaroval poblíž Lurkooro.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License