Fuyarra

[„Zapadá slniečko za ďaleké hory a moje srdiečko za domovom horí…“]
- Fuyarra v náladě

Fuyarra byla světle hnědá Wookiee z Kwookrrru, umělecká sklářka a talentovaná muzikantka. Měla neuvěřitelně silné plíce a svým uměním byla známá po celém sektoru Mytaranor, ale měla ráda svůj klid a nikdy slávu nezneužívala. Zbožňovala svou rodnou planetu a její folklór, s oblibou se promenádovala v kroji a ani v nejmenším se nesnažila maskovat svůj přízvuk.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se v roce 50 BBY na samotě dva dny jízdy na kozomutovi od Poprrradu, ale než trochu povyrostla, civilizace si ji našla. Kus od jejich salaše byly objeveny značné zásoby velmi kvalitního sklářského písku a Fuyarra po dosažení potřebného věku nastoupila do poprrradské sklárny, kde byl tento písek zpracováván.
Foukání skla jí šlo, ale po čase ji začala nudit každodenní rutina a ona začala místo předepsaných sklenic foukat vyslovené unikáty. Zpočátku za to byla pokárána, ale pak si jejích výrobků všimli ti správní lidé, pochopili, že díky ní můžou vydělat velké peníze, a ona tak směla ty svoje zmetky produkovat dál. K tomu začala ještě chodit do kroužku hraní na fujaru, kde zužitkovala svou zvýšenou kapacitu plic, a i když zpočátku dál naplno pracovala pro sklárny a hrála jenom ve folklórních tělesech, zejména v souboru Zvedár, krátce před začátkem války klonů se její jméno přeci jen stalo slavným. Rodnou planetu nikdy neopustila, přesto ji znali i bohatší obyvatelé ve vedlejších soustavách a o práci neměla nouzi. Několikrát také vystupovala ve folklórním okénku KMH, se souborem i sólově.

Občanská válka

Když na Kwookrrr přišlo impérium, snažila se nejdřív lid v hlavním městě vyburcovat k odporu, ale byla zotročena a pro zkušenosti s prací s chemikáliemi ji nejprve nasadili do místní továrny. Strádala, ale měla vlastní vůli, a to až do roku 0 ABY, kdy byla naložena do transportu a odeslána na Kashyyyk. Tam dostala inhibiční čip a chvíli okopávala kashyyycký chmel, ale o pár týdnů později měla putovat k Endoru, kde by makala na druhé Hvězdě smrti. Naštěstí se do toho vložil Kashyyycký odboj a ona byla jednou z těch, co se je povedlo zachránit. Ze základny v mlhovině Tyyyn se pak přestěhovala na Jolly Jedie, protože tam odcházela i jí známá Winnemucca, a byla jednou z pacientek, kterým IM-62 odoperovával inhibiční čip. Operace však stejně jako u druhé rodačky z Kwookrrru neproběhla hladce a Fuyarra strávila nějaký čas v umělém spánku, než se medidroidovi podařilo ošetřit její nervové synapse tak, aby nehrozilo jejich poškození. Začátkem března roku 1 ABY byla úspěšně probuzena a byla jí navržena lehká rekonvalescence. Začala se tedy opatrně socializovat a zjišťovat, kolik je na palubě dalších Wookiů s divným přízvukem.
Protože patřila k té sociálnější části posádky, nedokázala dlouho jenom přihlížet a aktivně se zapojila, především tím, že posílila Sto opic a zkusmo založila vlastní folklórní skupinu Venatoranka. Nástroj jí chtěla vyrobit Laura Brannigan, ale když vyšlo najevo, že fujary nemají struny, uznala, že to nedá, a Fuyarra si musela poradit sama – naštěstí bylo na palubě dost trubek, z nichž se jí povedlo trochu substandardní, ale funkční fujaru vyrobit. S výrobou skla to tak slavně nevypadalo, protože bylo na palubě fakt málo písku, ale na druhou stranu nebyla kdoví jak vysoká ani poptávka.
Ze samečků na palubě se jí nejvíc zamlouval Shteffan, ale ten zrovna balil Kennekuck, tak mu dopřála prostor s tím, že na ni prostě přijde řada později.

d20

Noble 4
STR 14 / DEX 10 / CON 16 / INT 14 / WIS 12 / CHA 15
Craft (glass) +11, Appraise +10, Diplomacy +9, Entertain (fujara) +9, Intimidate +8, Swim +7, Disguise +6, Knowledge (chemistry) +6, Profession (glassblower) +6
Merchant Trader, Fame

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License