Frragg

Frragg byl Wookie z Kashyyyku, lovec. Když na to přišlo, odvážil se postavit i wyyyschokkům, kteří byli ale kvůli gerrakám v širokém okolí kolem Tyrvrarru vzácní. Ve volném čase si užíval procházky po lese a fandil Rumorodcům.

Historie

Frragg se narodil roku 362 BBY v Tyrvrarru a už od dětství ho nejvíc přitahovala příroda a všechno s ní spojené. Brzy bylo jisté, že posílí řady myslivců a lovců, kteří zásobovali město čerstvým masem, a skutečně se tak stalo.
Roku 105 BBY se mu na paty začal lepit chlapec Wyrrgy, který se od něj chtěl naučit o lese a lovit. Frragg fracka chvíli odháněl, ale pak toho nechal, začal ho skutečně učit a docela si jej i oblíbil. S mentorováním skončil roku 101 BBY, kdy se Wyrrgy začal zapojovat do obchodních aktivit jeho otce. Frragg si uvědomil, že ho předávání vědomostí mladé generaci naplňuje, a byl smutný z toho, že by s tím měl být konec. To ho donutilo k tomu, aby ještě v témže roce založil přírodovědný kroužek myslivosti, Brontosauromuty. K jeho radosti mu tam docházelo mnoho dětí dychtících po vědomostech a zkušenostech, jejichž učení mu vydrželo desítky let a stal se díky tomu váženým členem komunity.
Roku 19 BBY byl jedním z obránců Tyrvrarru, když většina můžu odešla bojovat do Kachirha. Při následné obraně města před zyggerianskými otrokáři byl trefen omračovací sítí, která mu nešťastně způsobila zástavu srdce, a on bez lékařské pomoci zemřel.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License