Frodirr

[„Awinio Radix!“]
- Frodirr kouzlí

Frodirr byl Wookiee z Kashyyyku, nadějný přírodní čaroděj a samozvaný druid, člen posádky Jolly Jedie. Nebyl z nejbystřejších, ale nedala se mu upřít dobrosrdečnost, píle a láska k přírodě. Ačkoliv pocházel ze starého a relativně váženého rodu Malrys, většinu svých předků a příbuzných nikdy neviděl, ať už tety Leenncaanu a Naraasirru, babičku Klymakterru nebo prababičku Anerrzzku.

Historie

Narodil se roku 11 BBY v Zemi stínů, kde se jeho rodiče, Aarnyrra a Bearr, během imperiální okupace Kashyyyku ukrývali před otrokáři. Dětství v drsném prostředí mezi kořeny stromů ho pak poznamenalo stejně jako schopnost čarovat, kterou vypozoroval už v raném věku. Když se hodně soustředil nebo jednal pod vlivem silných emocí, dokázal občas urychlit růst rostlin nebo vyvolat iluze zvířat, a z několika knížek, které jeho matka před útěkem z Lurkooro zachránila, si dal dohromady, že je kouzelník, přesněji nejspíš druid. A taky tam okoukal několik užitečných zaklínadel, která sice byla k ničemu, ale pomáhala mu se soustředit.
Než však mohl založit vlastní posvátný hájek a naučit se měnit v medvědomuta nebo podobné zvíře, dopadli jejich skupinu otrokáři a on v následné přestřelce přišel o matku. V návalu vzteku vykouzlil tak silnou iluzi, že díky ní přežil jak on, tak jeho otec, ale po dalších pět let se museli schovávat sami. Otec s ním vykonal pouť ke Krákavé skále, a ačkoliv tam došli až v době, kdy už tam stál Tábor 52, necouvli a žili v jeho bezprostředním okolí, pěkně ve tmě pod svícnem. Tam se učil další věci o přírodě, rozvíjel svůj dar,1 pomalu se srovnávali se ztrátou matky a krátce po jedenáctých narozeninách dostal příležitost podívat se do velkého světa tam venku. Sice trochu doufal, že přiletí sova s dopisem, ale terentatek s Šošonským králem byl snad ještě lepší a táta ani on neváhali a naskákali na osvobozené transportéry, na nichž se dostali na základnu odboje v mlhovině Tyyyn. A ačkoliv se mu tam ani trochu nelíbilo, záhy se směl přesunout dál, na křižník, na jehož palubě se nacházely nejen obrovské zahrady, ale taky něco, co si do té doby neuvědomoval, že mu chybí - holky.
Na Jolly Jediovi se mu tedy líbilo podstatně víc, začal studovat magii s pány Champbaccou a Chlouppkem, pěstovat jmelí, prohánět holky a po zajištění místa pro mámin hrob v zahradách mu bylo dobře, dokonce i poté, co ho málem sežral M'Kesh. Motycca mu na míru spíchla bílé druidské roucho, Krobarr mu vyrobil pozlacený srp a navzdory občasným neplechám pak Frodirr přispíval k všeobecnému blahu posádky. Snahy stát se druidem mu rozhodně nemohly zabránit v prohánění všech samiček vhodného věku, zejména Gurrky, Heggery, Kerripirr, Kitkkaty, Lurparry,2 Panchah a trochu taky Branccy s Pennaltou. Rovněž se stal machrem na vymýšlení kravin s mladším čarodějem Roudým a jeho nejlepším kámošem Cypískem, i když na ten výlet v nákladovém prostoru lambdy s nimi neletěl. Ve chvílích volna hrával s Hromfáračem fotbal a po pár měsících si všiml, že má ta hra nějaká pravidla.3 Už v druhé polovině roku 0 ABY začal randit s Kitkkatou a toho, že místo ní na pár schůzek dorazila Kerripirr, si sice všiml, ale nedal to na sobě znát.
Ačkoliv mohl značně vylepšit vystoupení Zořina slepičího cirkusu, byl nucen připustit, že to zatím nezvládne,4 ovšem do budoucna se to rozhodně plánoval naučit, z praktických důvodů.5 Krátce před kapitánovou svatbou se nechal vystřelit z praku do políčka kashyyycké koky, což Raffico ani Warfarrin moc neocenili.6 Na svatbě pak byl taky a moc si ji užil, přestože po něm Panchah z jemu nepochopitelného důvodu mrskla mísu s punčem. Ráno zjistil, že se mu táta na hostině asi zakoukal do Kerrchak, a zpočátku se mu to vůbec nelíbilo, ale nakonec se s tím smířil, povolil mu ji a začal s ní i sám dobře vycházet.
Byl u toho, když Cypísek střílel z raketometu, ale protože pak on, Panchah, Gurrka a Lizzie mluvili o knize, šel si radši po svých a zakládání povedeného bratrstva mu tedy ušlo.
3. 5. 1 ABY šel na svatbu tátovi a Kerrchak, vykouzlil jim pár motýlů a zanedlouho se dozvěděl, že dostane sourozence, což bylo super a už plánoval, jak na něj bude balit starší holky.
Na přelomu června a července se účastnil vzdělávacího pobytu na Hekně, kde se pod dohledem pana Chlouppka naučil další fígle s užíváním Síly, kde mu byl udělen čestný titul ohňové opice a kde famfárovou iluzí zachránil zbytek dětí před ozbrojenci. Zpátky na Jolly Jedie se přesto docela těšil, hlavně tedy na holky a jmelí.

Potenciália

Jestli se toho dožije, bude z něj druid a studijně si nějaký čas pobyde i mezi čarodějkami na Dathomiru.

d20

Force Adept 3 / Scout 1
STR 10 / DEX 13 / CON 13 / INT 9 / WIS 7 / CHA 15
Friendship +8, Handle Animal +8, Illusion +8, Intimidate +6, Survival +6, Climb +5, Jump +5, Knowledge (wilderness lore) +5, Diplomacy +4, Swim +4, Plant Surge +3
Stamina, Rugged, Peacemaker, Alertness
Spellcaster

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License