Frodirr

[„Awinio Radix!“]
- Frodirr kouzlí

Frodirr byl Wookiee z Kashyyyku, nadějný přírodní čaroděj z rodu Malrys a samozvaný druid, člen posádky Jolly Jedie.

Historie

Občanská válka

Narodil se roku 11 BBY v Zemi stínů, kde se jeho rodiče, Aarnyrra a Bearr, během imperiální okupace Kashyyyku ukrývali před otrokáři. Dětství v drsném prostředí mezi kořeny stromů ho pak poznamenalo stejně jako schopnost čarovat, kterou vypozoroval už v raném věku. Když se hodně soustředil nebo jednal pod vlivem silných emocí, dokázal občas urychlit růst rostlin nebo vyvolat iluze zvířat, a z několika knížek, které jeho matka před útěkem z Lurkooro zachránila, si dal dohromady, že je kouzelník, přesněji nejspíš druid. A taky tam okoukal několik užitečných zaklínadel, která sice byla k ničemu, ale pomáhala mu se soustředit.
Než však mohl založit vlastní posvátný hájek a naučit se měnit v medvěda nebo podobné zvíře, dopadli jejich skupinu otrokáři a on v následné přestřelce přišel o matku. V návalu vzteku vykouzlil tak silnou iluzi, že díky ní přežil jak on, tak jeho otec, ale po dalších pět let se museli schovávat sami. Otec je zavedl do bezprostředního okolí koncentračního Tábora 52, učil ho další věci o přírodě, pomalu se srovnávali se ztrátou jeho matky a krátce po jedenáctých narozeninách dostal příležitost podívat se do velkého světa tam venku. Sice trochu doufal, že přiletí sova s dopisem, ale terentatek s Šošonským králem byl snad ještě lepší a táta ani on neváhali a naskákali na osvobozené transportéry, na nichž se dostali na základnu odboje v mlhovině Tyyyn. A ačkoliv se mu tam ani trochu nelíbilo, záhy se směl přesunout na křižník, na jehož palubě se nacházely obrovské zahrady.

Potenciália

Nejspíš trval na tom, aby byl na tamní hřbitov přidán pomníček jeho matky, a pak se snažil stát druidem. Což mu ale rozhodně nemohlo zabránit v prohánění všech samiček vhodného věku, zejména Gurrky, Heggery, Kerripirr, Kitkkaty, Lurparry, Panchah a trochu taky Branccy s Pennaltou, a ve vymýšlení kravin s mladším čarodějem Roudým.

d20

Force Adept 2 / Scout 1
STR 10 / DEX 13 / CON 11 / INT 9 / WIS 7 / CHA 14
Friendship +8, Diplomacy +6, Illusion +6, Intimidate +6, Survival +6, Climb +5, Jump +5, Handle Animal +4, Swim +4, Plant Surge +3
Stamina, Rugged, Peacemaker
Spellcaster

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License