Frfan

Frfan byl Barabel z Barabu I, přístavní technik a bratr Regida. Jeho rodiči byli Torgid a Lirgun a platil tak trochu za černou ovci rodiny.

Historie

Vylíhl se roku 22 BBY, už odmala trpěl vadou řeči, takže byl ve škole za otloukánka, a aby si jej ostatní všimli, stal se třídním šaškem a dementem. Matka si nastudovala několik logopedických knih vydaných v civilizovaných částech galaxie, ale i když se oba snažili, nikdy se svému problému s mluvením úplně nezbavil. Nevyrůstal poblíž svého bratra, který tou dobou studoval na Kothlisu v Bothanském prostoru, a aby měl pocit, že aspoň někam patří, chytal se těch nejhorších part, které ho naučili kouřit a pít už v nízkém věku.
Roku 14 BBY poprvé vytáhl paty z rodné hroudy, letěl na bratrovy promoce a pak se s ním vrátil domů. Regid byl pro něj vlastně cizí a nevycházeli spolu vůbec dobře. Když byl ale roku 13 BBY zatčen a odtáhnut neznámo kam, dost ho to vzalo a jeho chování to akorát zhoršilo.
Otec ho vzal do učení a pod kontrolou a dohledem jej učil na technika, aby mohl jednou začít pracovat v přístavu jako kdysi on. Ukázalo se, že na techniku byl šikovný, a do hlavy mu to šlo snadno, ale vzdorovitostí a laxností přiváděl otce k šílenství.
Roku 7 BBY, když už ho rodiče brali za dospělého, ale nechtělo se mu pracovat a jen tak se poflakoval, byl donucen opustit rodinný dům a postavit se na vlastní nohy. Nakonec mu to pomohlo a během prvních pár drsných měsíců mu došlo, že by měl se svým životem něco udělat, a nechal se najmout otcem jako technik do přístavu. Práci brzy zvládal s přehledem a měl čas komunikovat s piloty a obchodníky o situaci v galaxii a Impériu. Představoval si, že by jednou mohl začít barabské povstání.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License