Frayyr

Frayyr byl Wookiee z Kashyyyku, syn Raffica a Grramady, vnuk Hemrra. Narodil se v Karrambaculleku někdy kolem roku 35 BBY a během puberty začal na tamní domy sprejem čmárat nejrůznější nápisy, od sprostých slov až po překvapivě sofistikované básně. Nejednou ho chytili a náčelník Churr jej nechal zkusmo šoupnout do vesnické šatlavy, aby taky k něčemu byla, ale výchovný efekt se nedostavil1.
Když ho v posledním dni války klonů zabil bitevní superdroid Konfederace nezávislých systémů během otrokářského nájezdu, většina obyvatel vesnice si vlastně spíš oddechla.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License