Frau Engels

„Staň se mým rytířem.“
- Frau Engels nabízí spolupráci Kody-Kannu Tonewy

Frau Engels byla imperiální moff, jedna z organizátorek operace Valkýra.


maria_orsic.jpg
Jméno: Frau Engels
Rasa: člověk
Rok narození: 17.9. 52 BBY
Planeta narození: Coruscant
Barva očí: modrá

Vzhled

Frau byla pohledná blonďatá žena půvabného vzhledu. I po padesátce vypadala velice dobře a udržovala se ve fyzické kondici. Měla modré oči a odívala se do uniforem, jak se k jejímu postavení hodilo.

Povaha

Frau byla cílevědomá a podmanivá osoba, která uměla šplhat ve společenském žebříčku a zanechávat dojem. Měla obrovské charisma a stejně jako uměla skvostně lichotit, tak uměla být děsivá, až tuhla krev. V obou případech však uměla dosáhnout svého. Byla požitkář a bezstarostně si užívala sexu s kýmkoliv si umanula. Demokracii uznávala jen jako formu vlády na úrovni planet, ale v galaktickém měřítku věřila v jednoho vůdce.

Rodina

Pocházela z Coruscantu a byla to klasická střední třída.

Důležité vztahy

  • Kody-Kann Tonewy, milenec a potenciální zbraň

Dovednosti

Frau to uměla s lidmi, dokázala se jim dostat pod kůži a zahrát na ty správné noty. Věděla, kdy lichotit a kdy zastrašovat. Kdyby se nedostala k námořnictvu, vynikala by jistě v rozvědce.

Životopis

Před rozkazem 66

Frau byla rodačka z Coruscantu, která se narodila do rodiny žijící ve vyšších patrech metropole a jejíž rodiče žili životem střední třídy, ale dbali na to, aby z jejich dcery vyrostla vychovaná dívka.
Již od útlého věku byla cílevědomá a dost vnímavá ke svému okolí. Všímala si propastných rozdílů mezi jednotlivými společenskými třídami a zejména na Coruscantu mezi jednotlivými podlažími. Život jí dával mnoho příkladů toho, že aby se mohla bytost prosadit, je zapotřebí silná vůle, ale také zázemí, které není vrozené a ne každý k němu má přístup.
Ona chtěla mít možnost tohle změnit. Rozhodla se studovat vojenskou školu, což by jí otevřelo dveře do armády.
V osmnácti letech začala studovat na důstojníka a o tři roky později dostala možnost nastoupit na prestižní námořní akademii na Kuatu.
Už v mládí byla známá tím, že byla sexuálně dost otevřená a nevázala se trvalými partnerskými vztahy. Spala s kamarády i kamarádkami a nedělala z toho žádnou vědu, za což ji jedni odsuzovali, druzí obdivovali. Toto její volnomyšlenkářství s věkem a jejím postavením jen rostlo, neb jí bylo čím dál tím víc jedno, co si o ní druzí myslí.
Jejím snem bylo zatřást statutem quo, který hlásal, že v galaxii jsou obyvatelé bohatí a šťastní a obyvatelé chudí a zbyteční a nic se s tím nedá dělat. Tyto ideály ji však rychle opouštěly, když čelila lhostejnosti a výsměchu senátorů, se kterými o tomto hovořila. Později politicky zahořkla a kdyby měla možnost, nechala by Coruscant srovnat se zemí a vybudovala tam přírodní rezervaci.
Během klonových válek sloužila jako kapitán křižníku Sigfried a sledovala Palpatinův růst moci. Začala jej podporovat, protože věřila, že on bude tím mužem, který změní zatuchlé pořádky. Už totiž nevěřila, že demokracie dokáže ukočírovat tak velké společenství jako je Republika. Tak obrovský celek potřeboval vůdce, který nebude svazován pletichařením senátorů a který bude schopný realizovat svou vizi.

Občanská válka

Když se kancléř prohlásil Císařem a Republika se změnila v Impérium, nijak neprotestovala a viděla v tom příležitost k lepším zítřkům.
Rozprášení Řádu Jediů ji nechalo chladnou. Sice nevěřila, že stáli za rozpoutáním války a že by aspirovali na převzetí moci, ale pokud to na sebe nechali takto narafičit, byla to jejich vlastní hloupost a arogance, která je k takovém výsledku dovedla.

Službou v Impériu pokračovala i mezi roky 19 BBY a 0 BBY. Žádných vyslovených zvěrstev se nezúčastnila a i když byla efektivní v potlačování vznikajících odbojových buněk, její specializací byla jejich eliminace nenásilnou formou. Za své výsledky byla povýšena na moffa a velela flotile šestnácti křižníků. Od začátku věřila, že Císař zajistí nové pořádky. Neměla problém s tím vládnout ocelovou rukou, ale vyžadovala spravedlnost. V té spravedlnosti mělo Impérium velké rezervy, ale nebyla naivní, aby si myslela, že to bude fungovat lusknutím prstů.
Roku 2 BBY se její vlajkovou lodí stal nejmodernější interdikční křižník Götterdämmerung. I když už jí bylo padesát let, byla stále okouzlující a krátce poté, co získala Götterdämmerung, se sblížila s Orsonem C. Krennicem. Šlo o přátelství s výhodami, díky kterému se dozvěděla o projektu Stardust. Jeho vyprávění ji fascinovalo, ale trochu pochybovala o tom, že vynaložené náklady se jim skutečně někdy vrátí.

Když pak Hvězda smrti zničila Alderaan, zrovna přebírala po nebožtíkovi Krennicovi jeho přeživší deathtroopery. Informace o zničení celé planety ji šokovaly a znechutily. Považovala to za chybu a šílenství, které Impérium poškodilo po celé galaxii. O den později byla stanice sice zničena, ale Císař okamžitě přikázal začít stavět novou, větší, a to pro Frau znamenalo, že se úplně pomátl.
Dne 11. 3. 0 ABY se se konal důstojnický večírek, na kterém se se třemi další moffy shodla na tom, že aby Impérium přežilo, potřebuje odstavit Palpatina od moci. Všichni čtyři věděli, že pokud se to provalí, budou popraveni. Tento plán dostal jméno operace Valkýra. Na témže večírku se poznala s pohledným Lorrdianem a půvabnou dívkou, jimž nabídla svou pohostinnost výměnou za jejich společnost a strávili spolu několik dlouhých dní. Když 19. 3. 0 ABY zjistila, že zmizel její přístupový cylindr, nedala na sobě nic znát, ale s pomocí vzorků DNA si nechala poklepnout oba své společníky.
Dívka byla Neera Neerix z Naboo, jejíž rodiče byli zatčeni Impériem, ale mnohem zajímavější byl ten Lorrdian. Kody-Kann Tonewy, imperiální dezertér, učeň mistra Jedi Woallca Con-Denyzze, bratr inkvizitora Rodennyela Tonewyho, který byl před skoro měsícem popraven mylně místo Kodyho.
Než aby je ale hned nahlásila, vyčkávala, zda skrze ně nedostane přístup k více takovým rebelům.
Dne 23. 3. 0 ABY Kody s Neerou odletěli a Frau byla převelena na Kashyyyk, kde měla dohlížet na plynulý převoz vězňů z Alaris Prime na staveniště druhé Hvězdy smrti. K ruce dostala asimilovanou wookijskou válečnici Furriosu.

Když se tam 28. 3. 0 ABY nečekaně objevil Kody, bylo jí jasné, že to není jen tak, ale ignorovala to. Zpomalení stavby druhé Hvězdy smrti bylo v zájmu operace Valkýra, takže jej přivítala, jakoby nic nevěděla, pomilovala se s ním a byla zvědavá, co natropí. Natropil takový poprask, že svědci i kamery viděli jeho světelný meč, který systém rozpoznal jako zbraň bývalého inkvizitora Uzidora. Navíc na povrchu, v Táboře 52, došlo k nějakým nepokojům a kamery zachytily tváře dvou pochybných Wookiů, jejichž obličeje se technici snažili dohledat v databázi hledaných zločinců. Již nemohla dělat slepou, a tak poslala své deathtroopery, aby jej předvedli.
Jak předpokládala podle informací z jeho složky, tak se vzbouřil a ve spolupráci s chlupatou gladiátorkou se vzepřel. Frau se nechtěla nechat zabít, a tak vzala nohy na ramena a jakmile měl Kody ovládlý můstek Götterdämmerungu, nabídla mu volný průchod k únikovému modulu. Kody nabídku přijal a opustil loď.
Spojovací důstojník jí pak předal informaci, že našel shodu a jeden z chlupáčů dole v táboře byl Demonbacca, nebezpečný recidivista s přímým napojením na Kodyho. Nevěřila, že odboj dole na planetě dokáže vyhrát, a tak se rozhodla vzít věc do vlastních rukou. Přečetla si informaci, že chlupáč pocházel z nedaleké vesnice Tyrvrarr, kde bylo i jezero Varf, a nařídila rozstřílení vesnice jako akt odplaty za akce proti Impériu. Doufala, že se tak poškodí i zmiňované jezero a následná vlna smete celý Tábor 52. Stavba nechtěné stanice by tak přišla o stovky vysoce kvalifikovaných otroků, což by mohlo výstavbu protáhnout o celé měsíce.

Povedlo se, vlna skutečně smetla celý tábor, ale k překvapení Engels zvládli chlupáči zrekvírovat čtyři transporty a přežít tak vlnu. Snažili se odletět ze soustavy, což nebyl výsledek, který by chtěla, ale neměla jinou možnost. Přikázala zapnout generátor gravitační studny a pochytat je. Naštěstí vynalézaví rebelové odvedli špinavou práci za ni.
Z planety se k ní přiřítil stříbrný Nubian, který se prohnal nad Götterdämmerungem a vyklopil na něj několik odjištěných pyrogelových hlavic, které loď vyřadily z provozu a transporty s otroky zmizely v hyperprostoru.

Zatímco měla vlajkovou loď v suchém doku na opravu, přemýšlela, co dál. Věřila, že pokud by se ji podařilo přetáhnout Kodyho a jeho kumpány na svou stranu, operace Valkýra by měla mnohem vyšší pravděpodobnost úspěchu.
Celé si to promýšlela a dne 3. 6. 0 ABY poslala zprávu Kodymu a nabídla mu schůzku na Talusu.
Dne 4. 6. 0 ABY se tam spolu setkali, Frau mu řekla o Valkýře a nabídla mu místo po svém boku. Kody přijal.

Potenciália

Buď jí na to Palpy přijde a je z ní mrtvá makrela, nebo zdrhne s věrnými do neznámých regionů, nebo ji kuchne Kody.

d20

Noble 3 / Soldier 2 / Officer 2 / Naval Officer 4 / Imperial Moff 5
STR 10 / DEX 14 / CON 10 / INT 16 / WIS 12 / CHA 20
Intimidate +28, Diplomacy +24, Knowledge (bureaucracy, tactics) +20, Sense Motive +20, Bluff +18, Gather Information +16, Knowledge (politics) +15, Entertain (dance) +12, Disguise +11, Astrogate +10, Computer Use +10
Cosmopolitan (Intimidate), Iron Will, Starship Operation (capital ships), Imperial Command Training, Point Blank Shot, Precise Shot, Infamy, Influence, Frightful Presence
Military Sponsor, War Games

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License