Fosh Linn

„Uteč, ty pitomče, a vzpomeň si na mě někdy!“1
- Fosh, poslední slova k Simbaccovi

Fosh Linn byla v Síle nadaná Nautolanka z Glee Anselmu, studentka enklávy na Miu Leptonis IV a přeživší rozkazu 66.


Jméno: Fosh Linn
Rasa: Nautolan
Datum narození: 34 BBY
Planeta narození: Glee Anselm
Planeta úmrtí: Naboo
Barva očí: černá
Barva meče: zelená
Frakce: Duhoví rytíři, později organizace Hutta Borvo
Mistr: Joya Brannigan

Vzhled

Malá a trochu nezvykle bledá Nautolanka se vším, co k tomu patří. Chapadla, zelená pleť, obrovská černá kukadla a permanentní úsměv v ceně. Pobyt v akademii temných akolytů se na ní podepsal zejména ve stylu oblékání, kde upřednostňovala tmavé barvy a cokoliv s kapucí, ale po svém osvobození se vrátila zpátky k barevnějším věcem.

Povaha

Přes traumatické mládí celkem optimistická sangvinička, která ráda zkoumala svět kolem a učila se nové věci, jen měla trochu odpor ke čtení. Strašně ráda cestovala po galaxii a navštěvovala musicbary, což byl ostatně důvod, proč se po osvobození nechtěla přidat k Řádu ani vrátit domů. Milovala vodu a všechno s ní spojené. Plavání, rybaření, potápění, lodě, házení žabek a vodní biologii. Ráda koukala na filmy, včetně těch Teezových, poslouchala hudbu a procházela se po džungli. Během puberty se z ní stala tichá romantická duše s mírně xenofilními sklony.

Rodina

O rodičích není známo nic a je dost dobře možné, že je Dookuovi akolyté po odebrání dcer zabili.
Tish, Shao a dalších pět sester.

Důležité vztahy

Dovednosti

Jako každý Nautolan uměla skvěle plavat. Měla talent na léčení, ať už pomocí Síly nebo bylinek, ale protože zároveň docela ráda dělala jiné věci, kariéru léčitele nikdy nezvažovala. Ovládala taky Morichro, techniku Silou vyvolaného zpomalení životních funkcí u sebe či jiných. Sama tak zvládala vydržet dlouhou dobu v jakémsi transu bez jídla, vody a s minimem vzduchu, a dokázala takto ovlivnit i bytosti jiné, ovšem hrozilo nebezpečí, že už je nedokáže probudit.
Snažila se nemít žádné velké slabiny a být ve všem alespoň trochu dobrá, což jí poněkud překazil rozkaz 66 a nutnost specializovat se na přežití mimo civilizaci. Nutno ale podotknout, že se s tím vypořádala velmi slušně.

Životopis

Před rozkazem 66

Narodila se na Glee Anselmu do rodiny k dalším sedmi dcerám, ač si otec již sedm let přál syna. Když jí byly dva roky, její o šest let starší sestra Tish začala vykazovat známky citlivosti na Sílu, čehož si bohužel nestihl všimnout náhodný kolemjdoucí Jedi, protože ho v tom předběhl náhodný kolemjdoucí akolyta. A vzal s sebou i tu menší, uřvanější, protože měla také značný potenciál.
V temné akademii na Miu Leptonis IV byla jakožto jeden z nejmladších přírůstků náležitě nenáviděna, ale začala se rychle učit, nestěžovala si a v sedmi letech si postavila svůj světelný meč. Když pak bylo temné snažení Sev'rance Tann roku 22 BBY zastaveno a Tish zabita, rozhodla se Fosh přidat k tomu neomalenému chlupatci, co jí při jejich prvním setkání pověsil za límec mezi mrtvé ryby, aby ji nemusel zabíjet.
I od toho se toho hodně naučila, načež ji osobně začala učit Joya Brannigan a společně toho taky docela dost zažily, například hned na své první misi na Nar Shaddaa, kde hledaly pohřešovaného Chlouppka2 a zřítily se s ukradenou lodí do Rudého sektoru.3 Fosh se ve zdraví dožila konce války, sdílela pokoj se Simbaccou, našla na dně akademického jezera prastarou kolonii Selkathů a navázala kontakt s její ochránkyní. Účastnila se i bitvy o Kashyyyk, kde je zastihl rozkaz 66, a přežila ji. Dokonce tam pomohla zachránit život mistra Denyzze.

Občanská válka

Do ukončení provozu akademie se Fosh zabavila stejně jako ostatní. Když se pak jednotliví akademikové rozlétali do všech koutů galaxie, zamířila se Simbaccou na palubě Jolly Jedie k Naboo, kde ho během poryvu slunečních větrů schovali v bažině na Rori. Následně prozkoumali prales v okolí, na zbytku měsíce a dostali se i na Naboo, kde spolu začali tak nějak v rámci možností chodit a kde na ně taky konečně přišla Inkvizice, konkrétně sekce z Lictoru Limbus.
Kolem roku 12 BBY, po několika marných pokusech o dopadení, je nahnali do hor, kde dvojice uprchlíků našla rozstřílenou základnu Hutta Borvo a v ní několik funkčních N-1, v nichž se pokusili o útěk. Oba však byli sestřeleni a Fosh následně zajata, domnívajíc se, že její druh je po smrti. Protože bylo zjevné, že temné straně jen tak nepropadne a spíš zemře v tichosti žalem, rozhodl inkvizitor Mabiro o její okamžité popravě.
Před tou ji zachránili lidé výše zmíněného Hutta, který z kamerových záznamů v základně pochopil, že by se mu mohla hodit, a poslal po její stopě Kervala, svého nejlepšího stopaře. Skupina lovců ji zachránila během přepravy, následně zinscenovali její smrt a ona pro něj pak na oplátku chvíli pracovala taky, vesměs jako léčitelka. Až kolem roku 8 BBY si začala častěji vybírat dovolené a létat po vodních planetách včetně Manaanu, kde pomáhala civilistům a trochu si vyhazovala z kopýtka, samozřejmě v utajení. Na Naboo se však vracela i nadále, stejně tak se jí nadále stýskalo po Simbaccovi, který nebyl zdaleka tak mrtvý, jak si myslela, a dokonce jí v zahradách na Jolly Jediovi udržoval symbolický hrobeček. Zarputile odmítala navázat jakýkoliv nový vztah a po pár špatných zkušenostech s neslušnými návrhy se rozhodla pro doživotní celibát.4

Potenciália

Protože se o tom, že Simbacca přežil, skoro určitě dozví až poté, co se tento ožení s Merumeccu, nikdy ho znovu nekontaktuje. Místo toho si na Naboo postaví domeček ze škeblí, bude tam žít sama se sedmnácti kočkami a bude šéfovat malé jednotce zlodějů umění, což by ji někdy v budoucnu teoreticky mohlo poslat do cesty její bývalé mistrové.

Expandované universum

V původním kánonu zemřela krátce poté, co se se Simbaccou na Naboo rozdělili, aby inkvizici ztížili stopování.

d20

kolem bitvy o Yavin
Jedi Consular 6 / Scout 2 / Noble 1
STR 10 / DEX 18 / CON 14 / INT 14 / WIS 10 / CHA 14
Heal Another +11, Empathy +10, Treat Injury +10, Swim +10, Move Object +10, Gather Information +10, Knowledge (streetwise) +10
Athletic, Compassion, Weapon Finesse: Lightsaber, Low Profile, Sharp-Eyed, Influence

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License