Floppotron

Floppotron byl patent Jawy Kirka, jeden z jeho nejoblíbenějších technických vynálezů. Šlo o sofistikovanou soustavu jehličkových tiskáren, pevných disků a všemožných mechanických počítačových součástek, do kterých se přes speciální emulátor poslal datový proud a Floppotron rázem hrál chiptune hudbu.

Historie

První nápad na takovýho přístroj se u Kirka zrodil po roce 3 BBY, v tichých okamžicích během jeho bádání na Patch-4. Byl ale v časovém presu a pod stresem z imperiální šikany, a tak se k reálnému sestrojení tohoto majstrštyku nikdy nedostal. Po jeho záchraně a převezení na palubu Jolly Jedie se jeho obzory vynálezce najednou otevřely a už 13. 3. 0 ABY s Najibem slavnostně představili funkční prototyp Floppotrona, který zahrál Yogiho od Panjabi MC. Mělo to takový úspěch, že si Emily vyžádala, aby byl přístroj přesunut do lodni hospody Koktavá školnice, kde od té doby vyhrával. Kirk na něm stále drobně pracoval, udržoval ho v provozuschopném stavu a přidal i světelné efekty.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License