Fisup VI

Fisup VI byla nehostinná, na kovy a polokovy bohatá planeta v soustavě Mar-tu v Expanzích.

Historie

Ačkoliv byla objevena už při mapování Expanzí, pro svou nehostinnost nebyla nikdy lákavým cílem kolonizace. První mineralogický průzkum byl proveden až krátce po pádu Republiky a díky němu planeta záhy získala na ceně, protože byly v její kůře nalezena relativně snadno přístupná ložiska strategických surovin.
V roce 17 BBY tam začala výstavba pracovního tábora Nihlus Hollow, kde na těžení nerostů pracovaly stovky politických vězňů, nějaký čas i Wyrrgy.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License