Fisup VI

Fisup VI byla nehostinná planeta v soustavě Mar-tu.
Byla bohatá na polokovy, které z ní za vlády Impéria těžili vězni z pracovního tábora Nihlus Hollow. Pět let svého života zde strávil uvězněn i Wyrrgy.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License