Fishta

Fishta byl Chadra-fan z Jereku. Byl dvojče Pishty, bratr Cheelkapa a Keechpeha a praktikující oCHLASTa.

Historie

Pisha s Fishtou se narodili roku 4 BBY na Jereku, a to jako páté a šesté dítě Kashym a Peechpeera. Jelikož měli čtyři starší sourozence a později dostali ještě spoustu sourozenců mladších, měli pořád co dělat a oba byli akční i na poměry Chadra-fanů. S Pishtou byli nerozluční a vše dělali společně. Společně se v roce 1 BBY také stěhovali do Kančího hnízda na Oarligu.
Zázrakem se dožili roku 0 ABY a tou dobou se krom provádění lumpáren začali hrabat v merkuru a ten zažehl jejich zálibu v technice. Občas pak pomáhali Mattatě, která ji v nich obou ještě rozvíjela.
Po založení církve CHLAST se stali věrnými věřícími a šířili slávu slova spasitele, ovšem letět do země zaslíbené jim táta zakázal.
V dubnu roku 1 ABY přežili bez hlubší újmy setkání s inkvizitorem Hanakem a o několik dní později, 20. 4. 1 ABY, se vydali společně se spasitelem, tuzérodárcem a Fidorkkou na výlet na Párák, kde je málem sežral krokopír. Cestou přemýšleli, jak vrátit Chlouppkovi hlas, a když se druhý den vrátili domů, do rána něco vyrobili. Funkční to bylo, ale modulátor hlasu byl nastavený na výšku hlasu jako mají Chadra-fanové. Chlouppek z toho úplně nadšený nebyl, ale poděkoval jim a nesežral je.

Potenciália

Pravděpodobně z nich jednou budou Rudí raubíři.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License