Firez

Firez byl k Síle citlivý Zabrak z Talusu, talentovaný šermíř a nadšený karbaník. Nebyl ani tak zlý, jako spíš vypočítavý a umíněný, a mluvil tradičním dialektem, díky čemuž si z něj většina vrstevníků dělala srandu.

Historie

Narodil se v roce 40 BBY na jedné z horských salaší, ale ačkoliv se o něm nikdy nedozvěděli Jediové v Chrámu, stejně na planetě nepobyl dost dlouho na to, aby ochutnal borovičku. Krátce po bitvě o Naboo ho totiž objevila Rhek Tei, temná akolytka hraběte Dooku, a přes jeho protesty ho odtáhla do výcvikového střediska na Limpi. Firez dlouho stávkoval, ale bylo mu domluveno a nakonec vlastně temné straně přišel docela na chuť, protože mu dovolovala podvádět při karetních hrách všeho druhu, jež se staly jeho velkou vášní. Protože však při večerních partiích nejen sabaccu porážel všechny včetně staršího Na'reka, nebyl moc oblíbený, Trogen na něj bonzoval, co jen mohl, a Firez se tak z frustrace uchýlil k solitéru.
V roce 29 BBY se celá akademie stěhovala do nových prostor na Miu Leptonis IV a Firez tam pokračoval ve výcviku pod mistryní Tei. Změna prostředí se mu zamlouvala, ještě víc pak ocenil, když byl do školy přijat i další Zabrak, Marian Oxo, s nímž se díky společnému hendikepu v podobě dialektu spřátelil. Sev'rance Tann, velitelka celé operace, pak ale přitáhla ještě Salseru a v následujících letech se o pozornost mistrové dělil právě s ní. Jak dospíval, začínala se mu Salsera líbit, čehož ona mistrně využívala a nezřídka za ni dělal domácí úkoly a další povinné práce. Netušil, že ho chce výhledově zradit, v roce 22 BBY se spolu i vyspali a on plánoval, jak společně pláchnou a budou si žít jako bohové na nějaké zapadlé planetě.
Dřív však na základnu zaútočili dva mistři Jedi. Firez hrál zrovna s Tish Linn a iktotchským kolegou sabacc v řídící místnosti hangáru a byl tam rychle zabit, když po něm mistr Woallc Con-Denyzz hodil světelný meč zabité Tish.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License