Fichurra

[„Já už ten taterrrák nechci ani vidět!“]
- Erris při porodu, 1 ABY

Fichurra bude druhé a poslední dítě Champbaccy a Erris, mladší sestra Simbaccy.
Zatím se přesně neví, jaká bude, jen že podědí hudební talent po obou rodičích a bude válet na bonga a housle, že bude fakt moc pěkně growlovat, že její jméno má být připomínkou jejího dědečka Churra, který zemřel krátce před jejím početím, a že ji v užívání Síly bude učit strýček Chlouppek. Možná díky němu bude aspirovat na šamanku a zkusí se dostat k Baran Do, kde naplní starodávné proroctví, možná z ní bude punkerka na plný úvazek, možná jí to všechno máma zakáže a vychová z ní další princeznu. A možná z ní v budoucnu bude první náčelnice obnoveného Karrambaculleku, až vytáhne dědečkovu čepel z futer jeho pracovny, a senátorka za sektor Mytaranor. Se uvidí.

d20

400 ABY v jedné z možných budoucností
Noble 4 / Force Adept 3 / Baran Do Guardian 3 / Priest 2 / Political Advisor 3 / Holovid Star 1 / Senator 4
STR 12 / DEX 10 / CON 10 / INT 16 / WIS 16 / CHA 16
Diplomacy +22, Entertain (drums, song, violin) +18, Sense Motive +16, Bluff +15, Listen +14, Empathy +12, Enhance Senses +12, Force Lightning +12, Intimidate +12, Knowledge (bureaucracy) +12, See Force +12, Sever Force +12, Affect Mind +10, Survival +10
Artistic, Cosmopolitan (Entertain), Alertness, High Culture, Battle Meditation, Influence, Fame, Aristocrat's Honor, Trustworthy, Diplomatic Immunity (New Republic), Political Pull, Bureaucratic Flair, Improved Initiative
Skill Mastery (Sever Force), Inspire Sympathy, Inspire Trust

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License