Fia Sewastis

Fia Sewastis byla Twi'lečka z Yanibaru, mistryně řádu Zeison Sha a profesorka geologie. Byla to zkušená horolezkyně, měla výcvik v zacházení s vrhacím kotoučem, a i když o tom zatím není žádný drabble, je skoro jisté, že měla ochočený kámen, protože je to cool.
V roce 20 BBY ji jako externí lektorku pro žáky své akademie najal Champbacca. Během několika málo dní tam odučila blíže neurčený počet přednášek o geologii a bojovém užití telekineze, ale díky Adélce se moc nevyspala1 a před odletem jí byla vymazána paměť2.
Její další osud není znám.

d20

Force Adept 4 / Scout 2 / Zeison Sha Warrior 5
STR 14 / DEX 16 / CON 14 / INT 14 / WIS 11 / CHA 14
Move Object +18, Climb +15, Force Strike +15, Knowledge (geology) +15, Demolitions +10, Tumble +10
Kinetic Might, Lightning Reflexes, Endurance, Great Fortitude, Focus, Recover Weapon, Steady

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License