Ferrmata

[„Nechť je epsilon záporné…“]
- Ferrmata žertuje

Ferrmata byla Wookiee z Kashyyyku, matematická analytička a později přední vědecká kapacita povstalecké buňky kapitána Simbaccy. Měla šedivou srst, nehezký obličej a svůj život zasvětila matematické analýze, kde se zabývala především prvočísly a jejich mocninami. Jejím koníčkem byla fyzika, zejména ta nukleární. Díky bratrovi, který se od Komise odborného posouzení rodu krátce po složení zkoušky dospělosti dozvěděl, že linie jeho předků je snadno dohledatelná až k Akullovi, pohrobkovi krále Nanucka s manželkou Zmrzzkou, věděla o tom, že jí v žilách koluje krev rodu Nanwooků, ale považovala to spíš za takovou roztomilou historickou kuriozitu.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se v roce 405 BBY v Karrambaculleku, a to jako mladší sestra pozdějšího náčelníka Churra. Jejími rodiči byli Hurrdurr a Haatatitla a měla i mladšího nevlastního bratra, ale nevěděla o něm. Již brzy vyšlo najevo, že je chytřejší než celý zbytek její rodiny dohromady, našla zálibu v astronomii a otec jí dopřál nadstandardní vzdělání, protože tušil, že provdat ji nebude žádná legrace. Ferrmata si celé mládí vesele počítala a později pracovala na několika drobnějších projektech pro gildu Claatuvac v Kachirhu.
V roce 190 BBY potkala Karrazina, který marně doufal, že by se díky sňatku mohl někdy v budoucnu stát náčelníkem Karrambaculleku, a balil ji tedy z čistě sobeckých důvodů. Ačkoliv byl Hurrdurr tiše proti, Ferrmata si spočítala, že pravděpodobnost nalezení vhodnějšího partnera je prakticky zanedbatelná, a ještě téhož roku se vzali a odstěhovali do Kachirha kvůli její práci. Tam mu v následujících letech porodila vesměs normální dcery Kerrchak a Korrak a snažila se je vést k vyššímu vzdělání, ale inteligenci po ní naneštěstí nepodědily a daly se k armádě. Jakmile byla i mladší dcera z domu, manželství prakticky zaniklo, protože ti dva spolu nesdíleli už nejen lože, ale ani společný dům. Ferrmata pracovala pro gildu, pro kterou ověřovala jisté tajné teorie, Karrazin objížděl lesy a střílel Trandoshany.
Poslední bitva války klonů ji zastihla rovněž v Kachirhu, ale přežila ji bez úhony a následně se v tichosti vrátila do domovské vesnice, bez manžela, který zmizel v lesích.

Občanská válka

Společně se starším bratrem bránila Karrambacullek před systematickým zotročováním planety Impériem, ale rok před bitvou o Yavin byli pochytáni a totálně nasazeni v Táboře 52, kde okopávali kashyyycký chmel a díky implantovaným inhibičním čipům si na to ani nestěžovali. Tři týdny po bitvě o Yavin byla Ferrmata osvobozena kashyyyckým odbojem a přesunula se na Jolly Jedie, kde začala počítat pravděpodobnost, že to celé dobře dopadne. Ačkoliv se na palubě potkávala s Karrazinem, který její přítomnost nesnášel nejlépe, byla tam spokojená a pomáhala zejména Balmoře a Sabaccovi s plánováním hyperprostorových skoků.
Ve volbách nového kapitána po závodech na Raxusu Prime dala svůj hlas Michurrinovi, ale sama jich pak nezanedbatelný počet rovněž získala. Aby nezklamala důvěru v ni vloženou, rozhodla se na provozu lodi podílet nejen teoreticky a doplnila si vzdělání v oboru jaderné fyziky, načež začala také dohlížet na chod lodního reaktoru.
Důležitý byl rovněž její příspěvek k projektu GSPOT, kde Bananě opravila několik chyb1 a kde od snah pomáhat úspěšně odradila v tomto ohledu zcela nekompetentního kapitána.2 Zatímco její manžel se intimně sbližoval s Karrotkou, Ferrmata se plně věnovala práci a ačkoliv ji několikrát napadlo, že rozvod asi není špatný nápad, nehodlala mu to ulehčovat a dělat první krok.
9. 4. 1 ABY uvítala na palubě obě své dcery, které přijaly kapitánovo pozvání na svatbu, vyslechla si všechny novinky a byla tuze ráda, že žijí.
Z Karrkulky nebyla ani trochu nadšená, ale v zájmu výchovy budoucí generace ji bez větších obtíží tolerovala, hleděla si svého a zaučovala Korborra, aby ji mohl v případě nutnosti zastoupit.

d20

Tech Specialist 5 / Scientist 1
STR 12 / DEX 12 / CON 12 / INT 19 / WIS 14 / CHA 6
Knowledge (physics) +17, Computer Use +15, Astrogate +12, Knowledge (astronomy, engineering, mathematics) +12, Search +12, Repair +10, Profession (analyst) +8, Appraise +6, Craft (reactors) +6
Iron Will, Skill Emphasis (Computer Use, Knowledge (physics)), Perfect Memory, Technical Wizard
Instant Mastery (Knowledge (astronomy)), Tech Specialty (Computer Specialist), Expert (Knowledge (astronomy)), Area of Expertise (physicist)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License