Ferrmata

[„Nechť je epsilon záporné…“]
- Ferrmata žertuje

Ferrmata byla Wookiee z Kashyyyku, matematická analytička a později přední matematická kapacita povstalecké buňky kapitána Simbaccy.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se v roce 405 BBY v Karrambaculleku, a to jako mladší sestra pozdějšího náčelníka Churra. Jejími rodiči byli Hurrdurr a Haatatitla a měla i mladšího nevlastního bratra, ale nevěděla o něm. Měla šedivou srst, nehezký obličej a svůj život zasvětila matematické analýze, kde se zabývala především prvočísly a jejich mocninami. Později našla zálibu v astronomii a pracovala na několika drobnějších projektech pro gildu Claatuvac v Kachirhu.
V roce 190 BBY se provdala za Karrazina, který marně doufal, že by se díky sňatku mohl někdy v budoucnu stát náčelníkem Karrambaculleku. S ním měla vesměs normální dcery Kerrchak a Korrak, ač se s mužem od svatby pro velmi odlišné povahy, názory a profese prakticky neviděli.
Poslední bitva války klonů ji zastihla v Kachirhu, kde pro Claatuvac ověřovala jisté tajné teorie, ale přežila ji bez úhony a následně se vrátila do domovské vesnice.

Občanská válka

Společně se starším bratrem bránila Karrambacullek před systematickým zotročováním planety Impériem, ale zhruba rok před bitvou o Yavin byli pochytáni a totálně nasazeni v Táboře 52, kde okopávali kashyyycký chmel a díky implantovaným inhibičním čipům si na to ani moc nestěžovali. Tři týdny po bitvě o Yavin byla Ferrmata osvobozena kashyyyckým odbojem a přesunula se na Jolly Jedie, kde začala počítat pravděpodobnost, že to celé dobře dopadne.

Potenciália

Možná spočítá, že jejich šance jsou naprosto mizivé, možná ne.

d20

Tech Specialist 5
STR 12 / DEX 10 / CON 12 / INT 19 / WIS 14 / CHA 6
Knowledge (mathematics, physics) +15, Computer Use +12, Profession (analyst) +12, Search +12, Astrogate +10, Knowledge (astronomy) +10, Appraise +6
Iron Will, Skill Emphasis (Knowledge (mathematics, physics))
Instant Mastery (Knowledge (astronomy)), Tech Specialty (Computer Specialist), Expert (Profession (analyst))

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License