Feresh V

Feresh V byla planeta střední velikosti v sektoru Ehosiq v Expanzích. Žilo tam kolem dvou miliard obyvatel, nacházel se tam spící supervulkán Tottovův hrb a také obrovská podpovrchová naleziště ryzího kadmia.

Historie

Planeta byla osídlena roku 1512 BBY a krátce nato už na všech kontinentech stála města, mezi nimiž bujel čilý ruch a obchod. V roce 1087 BBY se zcela osamostatnila a začala exportovat bohatnout.
Roku 22 BBY provedl Kel-Morijský těžební syndikát ilegální geologický screening planety a zjistil, že se pod povrchem nachází obrovská naleziště ryzího kadmia. Syndikát si chtěl na těchto ložizcích nahrabat, ale cena pozemků a přísné ekologické normy by z těžby neudělaly tak lukrativní věc, jak by si přál. Proto se pokusil uměle probudit Tottovův hrb, který by srovnal pozemky nad nalezišti se zemí a udělal z planety neobyvatelno hroudu. Tomuto scénáři se podařilo zabránit pouze včasným zásahem rytířky Karnis a jejího padawana. Když se o tom syndikát dozvěděl, odstřihl celou soustavu od okolní galaxie a poslal po Jediích armádu žoldáků, aby se pravda nedostala ven. Po několika týdnech se ale Jediům podařilo utéct na Coruscant, vynést na povrch důkazy o činnosti syndikátu a zajistit, že ke katastrofě skutečně nedojde.
Od té doby na Feresh V panovala silná obezřetnost k jakékoliv těžařské společnosti. Za Impéria se pokusila na planetě uchytit Cordia, ale nedostala potřebná povolení a i když mediální kampaň masírovala místní, že přichází o obrovské bohatství, ti se nenechali opít rohlíkem.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License