Feggerr

[„Senátor Yarua musí vědět, co se tu stalo! Informujme o této situaci senát! Určitě s tím něco udělají.“]
- Feggerr na sněmu náčelníků

Feggerr byl světle hnědý, později prošedivělý Wookiee z Kashyyyku, léčitel a náčelník Lurkooro. Měl bratra Geffrra, syna Bearra a byl velkým obdivovatelem rytířů Jedi, nicméně sám citlivý k Síle nebyl a dost ho to mrzelo.

Historie

Narodil se roku 499 BBY v Lurkooro, a to mladistvým a materiálně velmi nezajištěným rodičům. Dětství tedy prožil v bídě a jak jeho nároky na stravování rostly, musel rodičům s jeho živením pomáhat městský chrám Wirady. Feggerr si nestěžoval, naopak se mu v chrámu docela líbilo a učení o světici hltal s velkým nadšením, protože chtěl taky jednou dokázat velké věci. Od kněžích se pak naučil nejen katechismus, ale i základy léčitelství, kterému se pod jejich dohledem začal věnovat důkladněji.
V následujících letech se finanční situace rodiny výrazně zlepšila, protože otec našel ve Vrtavě značné naleziště vrtavínů a velmi zbohatl, ale Feggerr zůstal skromný a pokračoval ve studiích medicíny. V roce 470 BBY se pak sám stal knězem, poděkoval rodičům za jejich péči, osamostatnil se a nechal je žít v bohatství, o které nestál.
Během následujících století léčil obyvatele Lurkooro, kázal a zpovídal a stal se známým členem komunity. Postupně začal mluvit i do politiky, oženil se a v roce 137 BBY dostal syna Bearra, kterého rovněž zasvětil do víry ve Wiradu. Několikrát se podíval mimo rodnou planetu, v roce 99 BBY i na Coruscant, kde došel k názoru, že rytíři Jedi jsou to nejlepší, co galaxii potkalo, a že senátor Yarua je chlupáč na svém místě.
Roku 77 BBY zjistil, že si jeho rodičové na stará kolena pořídili další dítě, syna Geffrra, a ještě dlouho nad tím nerozumem kroutil hlavou.
V roce 75 BBY se stal náčelníkem a ve funkci byl natolik oblíbený, že ji vykonával až do konce války klonů.
Když za ním v roce 37 BBY přišel syn s tím, že si bere Aarnyrru, byl Feggerr zpočátku proti, protože pocházela z čarodějného rodu, ale pak mu došlo, že čarodějnictví je asi jenom projevem citlivosti k Síle, a své požehnání jim dal. Byl také při tom, když do města zavítal mistr Yoda s Jessicou, a krátce s ním pohovořil.
Bitvy o Kashyyyk v posledních hodinách války klonů se neúčastnil, ale na sněm náčelníků dorazil a byl hlavním zastáncem názoru, že planetě může se šílenstvím klonů pomoci jedině Republika. Následně souhlasil s plánem, aby se Wyrrgullhuk pokusil proletět blokádou a kontaktovat Coruscant, a dal bratrovi požehnání mu v tom pomoci. Ještě se dozvěděl o úspěchu akce, ale pak byl cestou domů do Lurkooro lapen otrokáři.
Nějaký čas byl nucen pracovat na různých místech, v roce 16 BBY byl převezen do Tábora 27 a byl použit jako motivace pro přítomné zotročené obyvatele Lurkooro, aby sbírali koku a neremcali. Přestože se otroci snažili, Feggerr ještě v témže roce přišel o ruku a nohu a nakonec byl exemplárně popraven.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License