Fee-Bee F'Fay

„Smraďochu, smraďochu, proč tě, číčo, nekrmí?“
- nejslavnější song Fee-Bee F'Fay

Fee-Bee F'Fay, známá také pod pseudonymem Regina Phalange, byla k Síle citlivá Granka z Kinyenu, mistryně Jedi a známá písničkářka. Výborně hrála na kytaru a měla dar skládat unikátní verše, ale její zpěv byl vysloveně bizarní a dle názoru některých kritiků k nevydržení. Přesto měla velkou fanouškovskou základnu, do níž se řadil i nejvyšší kancléř Thoris Darus.

Historie

Narodila se v roce 100 BBY na domovské planetě své rasy a díky pozitivním testům byla záhy odvedena na Coruscant do Chrámu Jediů. Díky veselé povaze ji záhy znal úplně každý a kamarádila i s těmi tiššími spolužáky, například s Koro Koonem. Ačkoliv byla hlasitější a bylo jí všude plno, našlo se na ni překvapivě málo stížností a dokonce i mistr Itor ji měl svým způsobem rád.
V roce 93 BBY zavítala na Ilum a i když jí to trvalo nejdéle ze všech, nakonec svůj krystal našla a na palubě Crucible ho zasadila do světelného meče se zelenou čepelí. Neplánovala ho v budoucnu vůbec používat, ale výcviku se nebránila a zas tak marná v šermu nebyla. Rozhodně ale upřednostňovala studium umění a diplomacie a násilí se vyhýbala ještě víc než jiní. I proto si ji ještě v témže roce za padawan vybral rytíř Syn Baa Dee, který u ní sice neobjevil nadání na užívání bitevní meditace, jak doufal, ale jinak na ni nedal dopustit. Společně cestovali po galaxii, většinou na palubě nějaké větší lodi, a probudil v ní zájem nejen o hudbu, ale také o objevování nových částí vesmíru. Společně navázali několik prvních kontaktů mezi průzkumníky a novými kulturami v nezmapovaných částech vesmíru a to, že moc nebojovali, jí naprosto vyhovovalo. Naučila se hrát na kytaru a psala si vlastní texty.
V roce 76 BBY splnila rytířské zkoušky a mistr ji opustil, nicméně ji ještě podpořil v nápadu vydat první album. Pro jeho velký úspěch se pak z Chrámu na nějakou dobu vzdálila, absolvovala více než roční turné po Středním pásu a sepsala spoustu nových textů. Chyběl jí ale adrenalin z cestování po neznámých končinách, v roce 74 BBY se vrátila a přihlásila se k průzkumné výpravě do Divokého vesmíru, na kterou s sebou vzala i svou novou učednici Sheenu. V následujících dvou letech pak doprovázely republikové mapovače a dokonce si střihly i soukromou misi, během níž objevily bájnou planetu Magratheu. Když je Magrané poprosili, aby o nich ve vnější galaxii nikomu neříkaly, Fee-Bee to naprosto chápala a zavrhla i možnost, že o nich jenom napíše písničku. Své tvorbě se během cest věnovala také, inspirovala se nově objevenými planetami, průběžně posílala další nahrávky do civilizace a získávala si další a další fanoušky.
Roku 72 BBY jedna etapa mapování skončila a Fee-Bee se i s učednicí vrátila na Coruscant, ovšem jenom tam vydala další album a zanedlouho se do Divokého vesmíru vrátily, tentokrát samy a na neurčito. V následujících letech navštívily nespočet exotických planet, snažily se zlepšit reputaci Republiky a případně najít vhodná místa ke kolonizaci, a v roce 65 BBY našly na Virggoncixu zlatý poklad dávno rozložené sekty, který věnovaly na dobročinné účely.1 Do civilizace se vrátily až v roce 61 BBY, opět jen na dobu nezbytně nutnou k vydání dalšího alba.
Při další návštěvě Coruscantu v roce 50 BBY splnila Sheena rytířské zkoušky a od Fee-Bee se čekalo, že se ujme někoho dalšího, ale ta se místo toho začala plně věnovat své hudební kariéře a veškeré honoráře posílala na Chrám, čímž značně vylepšila jeho rozpočet. Starala se také o dobré jméno Řádu tam, kde reputace rytířů z nějakých důvodů utrpěla škody, a krátce před válkou klonů byla za své zásluhy povýšena na mistra. Na členství v nejvyšší radě nebyla nikdy ani zvažována, ale při jedné příležitosti navštívila prázdnou poradní místnost a vyzkoušela si všechna křesla.
Když vypukly klonové války, dost ji to vzalo. Protože ale věděla, že spíš než mečem může k vítězství Republiky přispět strunami, pokračovala v koncertování. Ve druhém roce války napadly její benefiční koncert jednotky Konfederace a Fee-Bee byla zabita, ovšem svou kostru včas odkázala zapadlé základní škole na Kinyenu, kde byla jako učební pomůcka používána i za Impéria.

d20

Jedi Consular 7 / Noble 3 / Jedi Master 2
STR 12 / DEX 12 / CON 13 / INT 14 / WIS 16 / CHA 16
Friendship +16, Entertain (guitar, poetry) +15, Diplomacy +12, Gather Information +12, Affect Mind +10, Empathy +10, See Force +10, Sense Motive +10, Astrogate +8, Bluff +8, Telepathy +8, Knowledge (Jedi lore, Wild Space) +6, Listen +6, Spot +6
Sharp-Eyed, Artistic, Alertness, Skill Emphasis (Empathy), Peacemaker, Force Mind, Fame, Nature Affinity
Force Secret (Improved Friendship)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License