Fatayyr

[„En garde!“]
- Fatayyr provokuje

Fatayyr byl Wookiee z Coruscantu, syn Zaatara, mladší bratr Bulgurra a otec Mallafatrry. Nikdy z něj nebyl gardista, místo toho se věnoval šermu a stal se mušketýrem, čímž svého otce velmi zahanbil a doma se o něm moc nemluvilo. Měl rád víno a šachy, v nichž byl zatraceně dobrý.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 102 BBY jako mladší bratr Bulgurra, který svému otci dělal radost v každém směru, a už jako malého ho to dost poznamenalo. Ačkoliv se nejdřív snažil prosadit se v oborech, kde o století starší bratr neexceloval, u otce mu to nevyneslo žádný respekt, a tak se Fatayr rozhodl, že holt bude lepším rebelem proti zaběhnutému pořádku. Už na střední škole vymyslel, že se stane mušketýrem, v čemž se mu náramně hodil ten základní vojenský výcvik, kterým si jako syn kapitána senátní gardy prostě projít musel. Potajmu si našel mistra a než Zaatara vůbec napadlo si syna zkontrolovat, jestli nedělá nějaké nepřístojnosti, uměl už Fatayyr slušně tradiční šavlový tanec a ohánět se vibrorapírem. Taky si stál za tím, že prostě bude mušketýrem, ač se to už v galaxii pár milénií nenosí, a následně se s otcem pohádal tak, že utekl z domova.
Už dlouho před válkou klonů byl vyhlášeným šermířem a na živobytí si vydělával v soubojových arénách na Colosseu, takže se neměl špatně. Tam přečkal nejen éru největší slávy Furriosy, s níž nikdy nebojoval, protože měl rád svoje zuby, ale i válku klonů a teprve na jejím konci, kdy se začaly šířit zvěsti o chystaném útoku Konfederace na Kachirho, se vydal na Kashyyyk, aby taky přiložil čepel k dílu.

Občanská válka

Dorazil nicméně pozdě a nakonec byl rád, když se mu podařilo uniknout otrokářům. Se štěstím byl zachráněn kashyyyckým odbojem, jehož řady obratem posílil. Členové odboje si z něj nejprve dělali srandu, ale když jich pár zesměšnil, dali pokoj1 a z něj se stal jeden z aktivnějších členů odboje.
Žil společně s dalšími odbojáři na základně v mlhovině Tyyyn, sem tam pomohl s nějakou tou akcí a pomalu se sbližoval se staniční barmankou Matlarrou. Tři týdny po zničení Hvězdy smrti se účastnil útoku na Tábor 52, načež na palubě potkal svou zachráněnou neteř Merumeccu a švagrovou Kerberru. A protože se ty dvě i Matlarra rozhodly pro přesun na novou loď, posílil povstaleckou buňku kapitána Simbaccy i on a stal se členem posádky Jolly Jedie.
I tam se sice našlo pár takových, co se mu pošklebovali, ale jemu to bylo ukradené a začal zájemce učit jak šavlový tanec, tak nějaké ty soubojové fígle. Po závodech na Raxusu Prime dal svůj hlas ve volbách nového kapitána švagrové, účastnil se všech větších oslav a ačkoliv neměl mnoho dovedností, jimiž mohl přispět k efektivnějšímu chodu lodi, stal se známým a relativně oblíbeným členem posádky. Večery trávil s Matlarrou, což se neobešlo bez následků, nicméně on o tom dlouho neměl tušení. Kromě Koktavé školnice navštěvoval ve volném čase taky hangárové zahrady a trávil dost času hraním šachů, přičemž stromovou léčitelku porazil tolikrát, až mu musel kapitán v zájmu blaha posádky domluvit.2
Začátkem dubna roku 1 ABY se účastnil čajového dýchánku, který uspořádala Kerberra u příležitosti toho, že si její dcera a jeho neteř měla brát kapitána. Fatayyr se na něm seznámil s kapitánovým otcem a udělal na něj mnohem pozitivnější dojem než Kerberra, nicméně závěr dost pokazil tím, že si chtěl připít vínem. Na svatební hostině už ale držel basu, dal si korýšovici a nad ránem předváděl na stole šavlový tanec.3 Ráno mu taky došlo, proč že Matlarra už nějakou dobu odmítá pít a přibírá, požádal ji o ruku a začali chystat svatbu. To pro Fatayyra znamenalo hlavně sehnat si mušketýrský ohoz, pročež oslovil Motyccu s Attillou. Motycce pak šel i za svědka, načež 6. 6. následovala svatba další, jeho, a Mallafatrra se narodila až potom, jak se sluší a patří.

d20

Soldier 6 / Master Duelist 4
STR 12 / DEX 16 / CON 12 / INT 16 / WIS 8 / CHA 14
Entertain (sabre dance) +16, Balance +14, Bluff +12, Tumble +12, Intimidate +10, Jump +10, Sense Motive +10, Escape Artist +7, Move Silently +7
Cosmopolitan (Balance), Dodge, High Culture, Weapon Finesse (vibrorapier), Feapon Focus (vibrorapier), Superior Expertise, Weapon Specialization (vibrorapier), Agile Riposte

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License