Farrgr

Farrgr byl menší Wookiee z Kwookrrru, asistent senátora Yaruy a vysoce postavený agent WN. Uměl několik cizích jazyků, bravurně střídat přízvuky a ačkoliv působil extrémně nenápadným, skoro až neškodným dojmem, měl dlouhé prsty a nebylo moudré ho moc štvát.

Historie

Narodil se v roce 101 BBY v Serrredi a už jako malý byl zapojen do chodu hospodářství. Stejně jako většina sousedů a sourozenců tak pečoval o fazole a přežvýkavce, nicméně na rozdíl od nich měl trochu větší ambice, začal se učit i číst a psát a později s požehnáním otce také základy bojového umění, aby dokázal lépe chránit rodinné sídlo. Farrgr však neměl v plánu zůstávat s rodinou více než bylo nutné, ulil si z každé úrody něco bokem a v patnácti frnkl do Mukachevva a v tamních přístavech si vydělával vším možným, zpravidla ne moc legálním. Rostl pro šibenici, ale zároveň měl dost pudu sebezáchovy na to, aby se včas sebral, vrátil se do rodné vesnice a jakožto zcestovalý chlupáč, co toho hodně viděl, se v roce 72 BBY stal rovnou náčelníkem.
Funkci vykonával relativně svědomitě, ale příliš ho neuspokojovala a v roce 52 BBY se na celoplanetárním sněmu před hostujícím senátorem Yaruou zmínil, že mu dost závidí jeho post. Yarua nezaváhal a nabídl mu stáž s tím, že ještě rád změní názor, ovšem nestalo se tak. Sotva se Farrgr na Coruscantu trochu rozkoukal, ukázalo se, že má značné organizační, diplomatické a pozorovací schopnosti, kterých jeho zaměstnavatel v následujících letech s radostí využíval ku prospěchu nejen Kwookrrru.
Farrgr se tak stal senátorovým poradcem, přičemž často a rád spolupracoval s Kerberrou. Měli toho hodně společného a Farrgr ji dokonce po několika pracovních schůzkách požádal o ruku, nicméně předběhl ho kapitán Bulgurr a nic z toho nebylo.1 S odmítnutím se vypořádal po svém, zahltil se prací a byl svým způsobem spokojený.
V roce 39 BBY byl po několika měsících pozorování osloven hlavou čerstvě založené wookijské rozvědky a stal se jejím členem. Pravidelně pak podával hlášení o dění na Coruscantu, patřil k těm aktivnějším agentům a v roce 32 BBY dokonce původního velitele nahradil. S počátkem války klonů mu přibylo hodně práce, nicméně i tak mu v galaktických událostech něco smrdělo a začal opatrně prověřovat okolnosti objednání armády klonů a vzniku hnutí separatistů. Rychle pochopil, že jde o nesmírně citlivou problematiku, a svá zjištění průběžně ukládal na disk s nejpokročilejším kódováním rozvědky, který pak ukryl na tajném místě v opuštěné výzkumné základně rodu Appachi na Rapaluza II.
V posledním roce války byl natolik přesvědčen o tom, že celý konflikt vyvolal buď nejvyšší kancléř nebo někdo z jeho nejbližšího okolí, že svolal historicky jediné fyzické setkání agentů rozvědky a během něj je instruoval, aby se na to zaměřili. Sám hodlal pokračovat, nicméně to nestihl.
Po návratu na Coruscant se sice ještě chvíli věnoval vyšetřování na vlastní pěst, nicméně pak už se na planetě objevil Wyrrgy se zprávami o šílenství klonů na Kashyyyku a Farrgr byl krátce nato zabit, když bránil senátora před zatčením a byl zastřelen jednotkou klonů.

d20

Scoundrel 2 / Intelligence Agent 5 / Political Advisor 1
STR 12 / DEX 10 / CON 14 / INT 16 / WIS 12 / CHA 16
Bluff +18, Gather Information +16, Diplomacy +15, Intimidate +12, Knowledge (bureaucracy, politics) +12, Sense Motive +10, Spot +10, Computer Use +8, Disguise +8, Search +8, Forgery +7, Listen +6
Low Profile, Martial Arts, Trustworthy, Bureaucratic Flair, Influence, Persuasive

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License