Farfalla

[„Ať se propadnu do Brrrna, jestli kecám!“]
- Farfalla nese drby

Farfalla byla zrzavá wookijská pokrývačka z Kashyyyku, vdova po Maakatrrovi a Simbaccova prababička. Byla to pracovitá žena, která ovšem ze střech často něco zaslechla nebo viděla a pak ráda šířila drby.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 320 BBY v Ittummi a vyučila se pokrývačkou. Někdy před rokem 265 BBY si vzala Maakatrra, s nímž měla dva syny, Rumpaala a Brumbaala, a dvě dcery, Tatramatcu a Tatrancu. Oba synové se stali berserkery, první zmíněná dcera si vzala syna přivandrovalců z kolonie Kwookrrr, druhá berserkera Solfernuse a Farfalla se tak později stala babičkou Champbaccy a Fidorkky. Roku 55 BBY jí manžela zabil zával trámů a ona zdědila celou pilu, která za jejího působení příliš neprosperovala. Válku klonů i bitvu o Kashyyyk jakožto civilistka přežila bez újmy, ale přišla v ní o oba syny.

Občanská válka

Krátce po převratu byla nucena pilu zavřít úplně a ještě nějakou dobu se věnovala pokrývání střech.
Zhruba rok před bitvou o Yavin byla násilím odvedena do Tábora 52, kde byla totálně nasazena na plantáži kashyyyckého chmele. Šířila mezi vězni legendu o Morrrgothovi a následně byla při akci Šošonského krále osvobozena a přesunula se na Jolly Jedie. Tam nejdřív na seznamu posádky spatřila jméno svého vnuka a společně se sestrou si ho odchytly na chodbě, nicméně je poprosil, ať z toho nedělají velkou věc a nesnaží se za každou cenu dohnat tu dobu, co se neviděli. Ještě o něco později, na svatbě Balmorry a Sulacca, prasklo, že je v posádce i její vnučka a Tatrančina dcera, a byl z toho slušný poprask.
Pravnuk ji zabavil tím, že ji nechal kontrolovat trup stařičkého Venatoru a opravovat případné díry v něm wroshyrovými pláty. Když se pak vysekal při závodech na Raxusu Prime, začala právě Farfalla šířit paniku, že umřel, a organizovat volbu nového kapitána, čehož později trochu litovala.
Ještě v témže roce naučila Lurparru, jak účinně poslouchat za dveřmi.1

d20

Fringer 5
STR 12 / DEX 10 / CON 10 / INT 14 / WIS 16 / CHA 13
Balance +10, Climb +10, Craft (tiles) +10, Knowledge (Kashyyyk) +10, Profession (roofer) +10, Repair +9, Jump +8, Listen +8, Spot +8
Skill Emphasis (Repair), Alertness, Steady

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License