Farfalla

[„Ať se na místě propadnu do Brruntaalu, jestli kecám!“]
- Farfalla garantuje pravdivost přinášených drbů

Farfalla byla zrzavá wookijská pokrývačka z Kashyyyku, vdova po Maakatrrovi a Simbaccova prababička. Byla to pracovitá žena, která ovšem ze střech často něco zaslechla nebo viděla a pak ráda šířila drby.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 320 BBY v Ittummi, a protože byla na studia moc roztěkaná a rodiče neměli moc peněz, po základní škole se vyučila pokrývačkou. V práci ve výškách brzy spatřovala velký benefit a stala se z ní prvotřídní drbna, jejíchž pomluv se báli i berserkeři.1
V roce 266 BBY si vzala Maakatrra, s nímž měla dva syny, Rumpaala a Brumbaala, a dvě dcery, Tatramatcu a Tatrancu. Oba synové se stali berserkery, první zmíněná dcera si vzala syna přivandrovalců z kolonie Kwookrrr, druhá berserkera Solfernuse a Farfalla se tak později stala babičkou Champbaccy a Fidorkky. Roku 55 BBY jí manžela zabil zával trámů a ona zdědila celou pilu, která za jejího působení příliš neprosperovala, protože potenciální zákazníky podrobovala příliš důkladnému výslechu. Válku klonů i bitvu o Kashyyyk jakožto civilistka přežila bez újmy, ale přišla v ní o oba syny.

Občanská válka

Krátce po převratu byla nucena pilu zavřít úplně a ještě nějakou dobu se věnovala pokrývání a údržbě střech, včetně té na místní hospodě.
Zhruba rok před bitvou o Yavin byla po velkém nájezdu odchycena a odvlečena do Tábora 52, kde byla totálně nasazena na plantáži kashyyyckého chmele. Než dostala inhibiční čip, šířila mezi vězni legendu o Morrrgothovi a po pár měsících byla při akci Šošonského krále osvobozena a přesunula se nejprve na Pevnost Boyarr a pak na Jolly Jedie, kde jí IM-62 bez komplikací odoperoval čip. Krátce nato zahlédla na seznamu posádky jméno svého vnuka a společně se sestrou si ho odchytly na chodbě, nicméně je poprosil, ať z toho nedělají velkou věc a nesnaží se za každou cenu dohnat tu dobu, co se neviděli. Ještě o něco později, na svatbě Balmorry a Sulacca, prasklo, že je v posádce i její ztracená vnučka a Tatrančina dcera, a ještě na hostině z toho byl slušný poprask.
Pravnuk ji zabavil tím, že ji nechal kontrolovat trup stařičkého venatoru a opravovat případné díry v něm wroshyrovými pláty. Když se pak vysekal při závodech na Raxusu Prime, začala právě Farfalla šířit paniku, že umřel, a organizovat volbu nového kapitána, čehož později trochu litovala. Navíc ani nestihla sama zahlasovat.
Ještě v témže roce naučila Lurparru, jak účinně poslouchat za dveřmi,2 a šířila kde co, za což ji neměl rád zejména Riltorro. Když se dozvěděla, že bude znovu prababičkou, pokusila se svého povedeného vnuka umravnit a přimět ke svatbě, ale ten na ni byl vyloženě hrubý. Rozhodla se tedy, že ho ztrestá tím, že už mu nebude udílet další dobré rady do života, když si jich neváží.3 Krátce před svatbou svého pravnuka a Merumeccu se nechala slyšet, že vztahům dvou paniců nevěří, ale Champbacca jí nalhal, že byl Simbacca na škole vyložený kanec,4 a dala pokoj. Svatbu si užila, plakala a těšila se na prapravnoučata.

d20

Fringer 5
STR 12 / DEX 10 / CON 12 / INT 14 / WIS 16 / CHA 13
Balance +10, Climb +10, Craft (tiles) +10, Knowledge (Kashyyyk) +10, Profession (roofer) +10, Repair +9, Jump +8, Listen +8, Spot +8
Skill Emphasis (Repair), Alertness, Steady

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License