Farfalla

Farfalla byla zrzavá wookijská pokrývačka z Ittummi, vdova po Maakatrrovi. Byla to pracovitá žena, která ovšem ze střech často něco zaslechla nebo viděla a pak ráda šířila drby.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 320 BBY a vyučila se pokrývačkou. Někdy před rokem 265 BBY si vzala Maakatrra, s nímž měla dva syny, Rumpaala a Brumbaala, a dvě dcery, Tatramatcu a Tatrancu. Oba synové se stali berserkery, první zmíněná dcera si vzala syna přivandrovalců z kolonie Kwookrrr, druhá berserkera Solfernuse a Farfalla se tak později stala babičkou Champbaccy a Fidorkky a prababičkou Simbaccy a spousty dalších svišťů. Roku 55 BBY jí manžela zabil zával trámů a ona zdědila celou pilu, která za jejího působení příliš neprosperovala. Válku klonů i bitvu o Kashyyyk jakožto civilistka přežila bez újmy, ale přišla v ní o oba syny.

Občanská válka

Krátce po převratu byla nucena pilu zavřít úplně a ještě nějakou dobu se věnovala pokrývání střech.
Zhruba rok před bitvou o Yavin byla násilím odvedena do Tábora 52, kde byla totálně nasazena na plantáži kashyyyckého chmele. Šířila mezi vězni legendu o Morrrgothovi a následně byla při akci Šošonského krále osvobozena a přesunula se na Jolly Jedie. Tam měla možnost opět vidět dvě vnoučata, ale nejspíš jí chvíli trvalo je poznat, protože je přeci jen naposledy viděla jako malé děti.

Potenciália

Pravnuk ji mohl zabavit tím, že ji nechal zkontrolovat trup stařičkého Venatoru a opravovat případné díry v něm wroshyrovými pláty.

d20

Fringer 5
STR 12 / DEX 10 / CON 10 / INT 14 / WIS 16 / CHA 13
Balance +10, Climb +10, Craft (tiles) +10, Knowledge (Kashyyyk) +10, Profession (roofer) +10, Repair +9, Jump +8, Listen +8, Spot +8
Skill Emphasis (Repair), Alertness, Steady

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License