Far'Kajo

Far'Kajo byl Zabrak z Talusu. Nebyl vesměs vůbec ničím zajímavý, mluvil tradičním taluským dialektem, živil se nejdřív jako bača, později jako sektorový četník a přes sňatek byl něčím na způsob bratrance jiného Zabraka z Talusu, Moz'Goja.

Historie

Narodil se někdy před rokem 40 BBY a během klonových válek spravoval horáreň patnáct kilometrů od salaše, ve které přebývala těhotná rytířka Jedi Nikki. Přibližně jednou za týden se u ní stavil, zjistil, jestli něco nepotřebuje, a pak táhl s ovcemi dál.
Když od ní přišla zpráva, že rodí, s prosbou, jestli by se jí postaral o zvířectvo, souhlasil, ale ani ve snu ho nenapadlo, že už ji nikdy neuvidí. Dalších deset let obhospodařovával obě stavení a veškeré tamní živočišstvo a pak došel k názoru, že ho to fakt jako ani moc nebaví. Pronajal hospodářství i horáreň jakýmsi ekologickým aktivistům z města, co si chtěli dokázat, že se o něco takového zvládnou starat, a sám vyrazil do civilizace, kde ho láska k rodné planetě dostala až do pozice sektorového četníka.
V roce 7 BBY si vzal za ženu dceru tety Moz'Gojovy matky a kolem bitvy o Yavin sice pořád neměli děti, ale Far byl majitelem vlastního epesního omláceného vesmírného křápu, který jako by vypadl z obchodní flotily Tetragonu.

d20

Soldier 3 / Noble 2 / Sector Ranger 2
STR 14 / DEX 16 / CON 12 / INT 14 / WIS 13 / CHA 12
Diplomacy +10, Gather Information +10, Knowledge (Talus) +10, Pilot +10, Sense Motive +10, Survival +10, Treat Injury +7, Intimidate +5, Astrogate +3
Urban Tracking, Starship Operation (space transport), Track, Quick Draw, Worldwise

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License