Eviel Swonn

„Musíš být opatrná … bolí to když spadneš …!“
- Eviel učí svou neteř

Eviel Swonn byl člověk, farmář z Azoamu, starší bratr Sallyho a opatrovník Keisell. Živil se chovem ovcí a pěstováním obilí a navzdory prostému původu uměl číst i docela slušně počítat.

Historie

Narodil se roku 61 BBY na statku kousek od města Porti a o dva roky později dostal mladšího brášku. Vyrůstal však sám, neboť si pro Sallyho přiletěli rytíři Jedi a odvezli si ho do Chrámu. Eviel na něj rychle zapomněl, učil se starat o hospodářství, ještě v mládí ho po nemocných rodičích převzal a po jejich předčasné smrti na něm hospodařil sám. Produkty své práce pak prodával nejen kolonistům ve městě, ale i domorodým Azoanům, pročež k němu sem tam zavítali Che a Gevara.
V roce 39 BBY objevil na prahu dveří košík s malou Keisell, což moc nechápal, ale kupodivu ji nezahodil do škarpy a naopak ji docela láskyplně vychovával, ač to vzhledem k jejímu inteligenčnímu hendikepu nebyla lehká práce. Rovněž ji papírově adoptoval a dal jí svoje příjmení, neboť nevěděl, že nárok na něj jakožto dcera jeho bratra měla i bez toho.
Během invaze Obchodní federace v prvním roce války klonů napadli jeho farmu droidi, ale přežil to, ač si Keisell vsugerovala něco jiného a bez rozloučení odletěla s mistrem Champbaccou na Miu Leptonis IV. Eviel ji dlouho hledal,1 ale všechno dobře dopadlo, protože mu ji ještě v témže roce vrátili. Protože ho bylo Champbaccovi trochu líto, v roce 21 BBY se k němu na farmu vrátil a začal od něj nakupovat obilí pro svou enklávu.2 Eviel si tak vydělával slušné peníze, které investoval do dluhopisů.
Pádu Republiky si prakticky nevšiml, v následujících letech se snažil Keisell dobře vdát a rychle šedivěl. V roce 15 BBY přišel o odběratele obilí, o několik týdnů později pak Keisell velmi nevýhodně prodala všechny jeho dluhopisy a on ji obratem nechal zbavit svéprávnosti.3 Ačkoliv měl zároveň nutkání ji poslat někam do specializovaného ústavu nebo rovnou do zoo, neudělal to a v následujících letech se tak ještě několikrát musel vypořádat s její blbostí.4
V roce 3 BBY prodělal infarkt, když se dozvěděl, že si Keisell našla práci v jeslích. Kdyby se mu včas dostalo pomoci, bez problémů by to přežil, nicméně ona jeho sípání nevěnovala žádnou pozornost, dál nadšeně hopsala a on mezitím zemřel. Jeho tělo nechala ležet v kuchyni, protože si myslela, že spí, odešla do města a až o týden později ho tam našel jeden ze zákazníků, který o tom uvědomil příslušné orgány.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License