Etiketa

Etiketa byla berserkerská čepel z dílny lorda Krobarra. Používala ji Panchah, a to nejprve samostatně, později ve dvojici s Bontonem.

Historie

Její první verze byla ukována začátkem dubna 1 ABY, a to na popud Champbaccy, který ji chtěl dát jako svatební dar Panchah a svému synovi. Když se dozvěděl, že nevěstou má být někdo jiný, objednávku zrušil, ale Krobarr už měl v hlavě nápad a chtěl se přesvědčit, jestli to ještě dovede. Tato první verze byla výrazně kratší než standardní berserkerská čepel, ale i tak působila majitelce značné problémy se stabilitou a bylo jisté, že do ní bude muset dorůst. I z toho důvodu byl u výroby i Pazderra, kterému se Krobarr snažil předat potřebné know-how, jelikož tušil, že by se příležitosti meč vylepšit na plnohodnotnou verzi nemusel dožít.
Panchah byla ze zbraně od první chvíle nadšená a chtěla ji používat při cvičeních se Snorrirem a dalšími berserkery na palubě Jolly Jedie, ale vysvětlili jí, že násady od košťat budou ještě chvíli přeci jen lepší. V ostrém souboji meč přesto použila poměrně záhy, a to když se 19. 4. pokoušela najít starodávnou knihu a spolu s kamarády narazila na mšicomuta. Tomu zbraní usekla dvě nohy, ale dorazil ji Pirranhacca bambitkou.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License