Erwin

„Tys mi drk do piva!“
„Tak to abych ti koupil nový a pozval tě na panáka, co?“
- Erwin a Chlouppek

Erwin byl Trianii, lovec lidí z Nar Shaddaa. Měl zjizvenou tvář, kolty nosil proklatě nízko u pasu a pil mandalorianský bourbon. Velmi se mu zamlouvaly samičky jiných ras, a protože mu chození do bordelu přišlo hanebné, navštěvoval alespoň Modrou orchidej, kde je balil na vysoké dýško.1

Historie

Erwin se narodil roku 57 BBY na Nar Shaddaa a sotva udržel v ruce blaster, stal se členem bandy, která v jejich čtvrti udržovala pořádek a nechala si za to slušně platit. Po několika letech už ho to ale nebavilo, a tak zamířil výš a začal se najímat jako lovec lidí. Šlo mu to, cíle si vybíral podle toho, zda se nacházely na pašeráckém měsíci, a nikdy tak nevystrčil paty z rodné hroudy. Jednoduše se bál vydat mimo zasmrádlé Nar Shaddaa, ale nikdy to nikomu neřekl nahlas. Žil si na poměry lovce dobře, párkrát to koupil, ale vždy to zase rozchodil, a podle přátel měl devět životů. Často se poflakoval nejen v Modré orchideji, ale také v hospodě Memento Venari, kde společensky žil a ve skrytu duše si přál, aby ho Mandaloriané brali jako sobě rovného.
V roce 19 BBY, krátce po vyhlášení rozkazu 66, mu do přenášených půllitrů s pivem drcnul Chlouppek, který ho následně v rámci odškodnění pozval na další a na panáka bourbonu. Sám si dal exportní variantu Tyrvrarrského rumu, exnul čtyři Pažouty a Erwin na něj čuměl jako puk. Když mu zablikala nově vypsaná a velmi tučná odměna na Wyrrgyho, uvědomil si, že ho v hospodě viděl, ale ať se snažil sebevíc, nepodařilo se mu ho tam už najít. Jeho ulovení si dal za cíl, ale nehodlal kvůli tomu cestovat z domácího prostředí.
Sledoval ale v cechu jeho stopu a když se roku 16 BBY dozvěděl, že je Wyrrgy opět na pašeráckém měsíci, vypadl se po něm. Naneštěstí pro něj byl Wyrrgy až moc bestiálně silný, ale přesto neobyčejně mrštný, a Erwina po jeho pokusu o sebrání odměny zapíchl ryykem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License