Eriadu

Eriadu byla planeta v sektoru Seswenna ve Vnějším okraji, čtvrtá od tamního slunce. Šlo o průmyslově vyspělý svět ležící na průsečíku důležitých hyperprostorových cest a o kulturní kapitol celé oblasti. Tamní příroda byla dlouholetým působením průmyslu značně zdevastovaná, ale přesto se tam našlo dost patriotů.

Historie

Planeta byla pro svou výhodnou polohu kolonizována už ve čtvrtém tisíciletí před bitvou o Yavin, ale dlouhou dobu sloužila hlavně jako startovní pozice pro průzkumníky Vnějšího okraje.
Kolem roku 900 BBY se tam přistěhovalo několik podnikavých rodin z Corulagu a pod jejich dohledem se svět začal měnit v průmyslovou velmoc. Ve snaze povýšit planetu na Coruscant Vnějšího okraje do ní rodiny nasypaly horentní množství peněz, kvůli surovinám podporovaly i kolonizaci okolních světů, nicméně uspěly jen částečně, protože konkurence byla velká a nedaleko se nacházel Sullust.
Planeta stála vždy pevně na straně Republiky a později Impéria, za nějž konečně zastínila Sullust.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License