Envii Laasaen

„Za hodinu odlétám na Taanab. Cokoliv se tam stalo, cokoliv tvůj bývalý mistr udělal… Rada chce odpovědi. Můžeš mi říci, co jim mám odpovědět, až se vrátím? Nemůžu se vrátit. Nemůžu zradit řád. Nemůžu… mistr Arssadri měl vždy odpověď. Často krutou, ale byla v ní moudrost. Nevím co dělat. Víš to ty? Můžeš mi dát odpovědi?“
- Envii žvaní před Jessicou

Envii Laasaen byl k Síle citlivý člověk z Kuatu, padawan Řádu Jediů a později kadeřník. Měřil 1,86 metru, měl dlouhé černé vlasy, které nosil vzadu stažené do ohonu, a na těle různá tetování se znaky magie lidu své matky. Byl to dobrosrdečný, soucitný, věčně smutný chlapec, který neměl rád, když na něj druzí křičeli. Jeho teoretické znalosti archeologie, historie a dalších věd byly značné, rovněž ovládal spoustu dovedností v Síle, co měly působivé jméno. V boji na světelné meče užíval formu niman a meč se zelenou čepelí, ale byl lepší střelec než šermíř. Měl vkus na oblečení, znal a rozlišoval skoro všechny barvy a ve svých depresích byl děsně kreativní. Nebyl příliš fyzicky zdatný a taky měl tendence k přehnané důvěřivosti až naivitě.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se v roce 37 BBY na Kuatu, a to do nesourodé rodiny lodního designéra a náboženské fanatičky lomeno matky v domácnosti. Během své diplomatické mise na Kuatu ho objevila mistryně Nu a i když se tomu rodiče zpočátku vzpouzeli, vysvětlila jim výhody Enviiho odeslání do Chrámu a nakonec s tím souhlasili.
Mladý Envii se stal učněm, v sedmi letech společně se starším Mehurem a dalšími žáky navštívil Ilum kvůli krystalu do svého světelného meče a bez obtíží uspěl. Krátce nato se ho ujal knihovník Artarris Vassh a udělal z něj svého prvního padawana. Enviiho život dostal nový spád a nový směr, když v sobě objevil smysl pro archeologii, učení starých věků a krásu historie.
V roce 23 BBY byli Envii s mistrem vysláni na diplomatickou misi na jeho rodnou planetu, a to v doprovodu mladého stína Arssadriho. Aniž by to někdo z nich tušil, využil je Ruuki jenom jako návnadu na sledovaného temného Jedie a vymklo se mu to z rukou. Mistr Vassh zemřel, Envii téměř také, Ruuki byl zmrzačen a temný Jedi unikl, což nebylo dobré. Dostali se ale včas na Coruscant a stín tam navázal na výcvik, který knihovník započal. Ač spolu byli jen krátce, rychle se s Enviim sblížili, a to tak moc, že by je za to okamžitě vyhodili nejen z Řádu.
Když do Chrámu dorazila zpráva o zajetí mistra Kenobiho na Geonosis a dvě stovky Jediů pod vedením Mace Windua ho letěly zachránit, Envii s mistrem se přidali ke skupině mistra Yody, v níž byli i Woallc Con-Denyzz a Jessica Karnis a která letěla na Kamino, vyzvednout klonovanou armádu. Envii se pak stal komandérem jednotky klonů a druhou fázi bitvy na Geonosis přežil bez újmy.
Krátce nato byl s mistrem poslán na Oxirf'lanier, kde měli zachránit jim známou rytířku Karnis a kde se Ruuki pokusil zastavit samozvanou lady ze Sithu a Envii to vše sledoval z paluby acclamatoru na oběžné dráze. Mise se nezdařila, mistr byl po návratu pro hrubé pochybení uložen k ledu a Envii opět osiřel, pročež se sám vydal ve stopách mistra Champbaccy, tuše z něj nějakou zradu. Aby si stopování usnadnil, vzal si s sebou jeho dudy, ovšem nijak mu nepomohly.
Sledoval ho z Taanabu přes Naboo až na Miu Leptonis IV, kde kvůli nedostatku stopařských psů nějakou dobu bloudil v džungli, zatímco hledaný mistr ho sledoval z úkrytu v kvantové díře.1 Nakonec se mu padawana zželelo, ukázal se mu a Envii po krátkém rozhovoru pochopil, že mistr se zbláznil. Ještě několikrát se ho snažil znovu najít, marně,2 načež se v Zeleném lampionu hrozně ožral, dudy tam propil a zdálo se mu, že na něj mluví duch jeho mistra.3 Nemaje jiný smysl života, odešel i Envii z Řádu a usadil se v Raindale, kde si později otevřel kadeřnický salon.4 Ačkoliv se jednalo o dřevorubeckou vesnici, celkem rychle si tam vybudoval slušnou živnost a občas i znatelně zamával se statistikami místního importu.5

Občanská válka

Rozkaz 66 ho nijak nepoznamenal, protože byl tou dobou už dávno zavedený jako odpadlík a živil se jako kadeřník, ale i když překonal prvotní odpor místních,6 šťastný nebyl, volný čas trávil vysedáváním ve Wopičce a lásku také hledal marně.7 Chtěl na všechno zapomenout a skoro se mu to i podařilo, ale v roce 7 BBY mu idyla skončila.
Šarvátce několika uživatelů Síly s Inkvizicí se ještě dokázal vyhnout, ale záhy se nad planetou objevil ISD Dominatrix8 a na povrchu ho z oběžné dráhy vycítila a později lokalizovala Algernnon de Bray. Poslala pro něj své vojáky, ve svých komnatách ho přiměla dělat spoustu věcí, o které nestál,9 a zjistila od něj, že Champbaccu skutečně naposledy spatřil právě tady. Když už jí k ničemu nebyl, zabila ho svým mečem a tělo nechala vystavit pro výstrahu.
Byl to určitě osud, že zemřel 4. 5. 7 BBY, tedy ve stejný den jako jeho bývalý mistr.

d20

Jedi Consular 3 / Jedi Scholar 3 / Noble 2
STR 10 / DEX 12 / CON 12 / INT 18 / WIS 14 / CHA 12
Knowledge (archeology, fashion, history, Jedi lore) +16, Empathy +13, Disguise +12, Knowledge (Sith lore) +12, Craft (clothes) +10, Illusion +10, Profession (barber) +10
Point Blank Shot, Urban Tracking, Compassion, Far Shot, Low Profile

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License