Ennth

Ennth byla vulkanická planeta ve stejnojmenné soustavě v sektoru Astal. Měla jeden měsíc, který se každých osm let natolik přiblížil k planetě, že ji vzniklé slapové jevy, zemětřesení a další geologická činnost učinily na několik měsíců zcela neobyvatelnou. Kolonisté trávili tato období na orbitálních stanicích, načež se vrátili na povrch a všechno postavili znovu.
Díky tomu tam měli značný nepořádek v papírech, což přitahovalo vesmírné piloty, pašeráky a jiné pobudy, kteří se tam snadno skryli.

Historie

Roku 41 BBY tam nouzově přistál Wyrrgy se svou lodí Lone Tiger, která se stala nepojízdnou. Místní pašerák Hnntarr mu však pomohl, a tak vzniklo jedno hezké přátelství.
Za Impéria byla planeta přinejmenším přehlížena, v roce 4 BBY ji navštívil Zothar Hanak a pořídil si tam dvě děti.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License