Ennth

Ennth byla vulkanická planeta ve stejnojmenné soustavě v sektoru Astal. Měla jeden měsíc, který se každých osm let natolik přiblížil k planetě, že ji vzniklé slapové jevy, zemětřesení a další geologická činnost učinily na několik měsíců zcela neobyvatelnou. Kolonisté trávili tato období na orbitálních stanicích, načež se vrátili na povrch a všechno postavili znovu. Díky tomu tam měli značný nepořádek v papírech, což přitahovalo vesmírné piloty, pašeráky a jiné pobudy, kteří se tam snadno skryli.

Historie

Planeta byla objevena již při první vlně systematického průzkumu Vnějšího okraje Republikou, ale nepředstavovala tenkrát pro kolonisty lákavý cíl. První kolonie tam tak vznikla až v roce 1668 BBY, přičemž se jednalo o pár geologů, kteří tam i s rodinami zkoumali možnosti využití bizarní oběžné dráhy měsíce k výrobě energie.
V roce 1666 BBY objevila manželka jednoho z geologů léčivé účinky místního pelyňku, začala z ní macerovat absinth a zajímavost planety záhy několikanásobně stoupla. Po dalším cyklu slapové destrukce se tak na ni vrátili nejen původní kolonisté, ale i několik dalších oportunistů, kteří se dozvěděli o tamním všeléku a chtěli si jeho exportem do vnější galaxie trochu přivydělat. Díky tomu se kolonie rozrostla, začala dobývat i jiné zdroje a po každém dalším kataklyzmatu byla znovu obnovena, protože se to vyplatilo.
Roku 41 BBY tam nouzově přistál Wyrrgy se svou lodí Lone Tiger, která se stala nepojízdnou. Místní pašerák Hnntarr mu však pomohl, a tak vzniklo jedno hezké přátelství.
Za Impéria byla planeta přehlížena. V roce 4 BBY ji navštívil Zothar Hanak, který tam založil rodinu a pořídil si dvě děti.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License