Ennth

Ennth byla planeta v soustavě Lequabis, která přitahovala vesmírné piloty, pašeráky a jiné pobudy.

Roku 41 BBY tam nouzově přistál Wyrrgy se svou lodí Lone Tiger, která se stala nepojízdnou. Místní pašerák Hnntarr mu však pomohl a tak vzniklo jedno hezké přátelství.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License