enkláva

Akademie duhových rytířů na Miu Leptonis IV, příležitostně označovaná jako enkláva, bylo výcvikové středisko, jehož cílem bylo vychovat generaci uživatelů Síly, kteří by byli schopni přečkat očekávané období galaktického odporu vůči rytířům Jedi a později pomoci s obnovou zničeného řádu.

Temná éra

Historie

Původní akademie ve vytěženém dole byla otevřeno v roce 29 BBY a měla sloužit k výcviku temných akolytů hraběte Dooku. Krátce po zahájení provozu se tam přesunuli cvičenci z již nevyhovujícího Limpi a v následujících letech tam z nich byli vychováváni důstojníci, vrahové, rozvědčíci a další specialisté pro rostoucí hnutí separatistů.
Krátce po začátku války klonů však generál Tann ve Fogsmeade použila svůj světelný meč, na mrtvole to někdo poznal a kontaktoval Coruscant. Nejvyšší rada Jedů na místo poslala dva mistry s učednicemi, kteří akademii infiltrovali a později i s pomocí rezidentní vychovatelky neutralizovali.

Původní obyvatelé

Podle odhadu mistra Denyzze obývalo akademii v době jejího odhalení 32 osob. Známy jsou:

 • Sev'Rance Tann, generál Konfederace a chisská temná akolytka, vedoucí projektu
 • Vandalor, její milenec a lovec odměn
 • mistryně Rhek Tei, Togruta, zabita mistrem Denyzzem při finálním zátahu
 • mistr Azzio bin Hemzí, zabit mistrem Denyzzem při finálním zátahu
 • Vrax, zabit mistrem Champbaccou při finálním zátahu
 • Reg'vandar, zabit mistrem Denyzzem při finálním zátahu
 • Tish Linn, zabita mistrem Denyzzem při finálním zátahu
 • Salsera, sedmnáctiletá Kuaťanka, zabita mistrem Denyzzem po první rekognoskaci
 • Vel Fano, omráčen mistrem Champbaccou při prvním souboji v kuchyni
 • Marian Oxo, zabit Vraxovou čepelí při finálním zátahu
 • Firez, zabit mistrem Denyzzem při finálním zátahu
 • Diego Sii, zabit mistrem Denyzzem při finálním zátahu
 • Cheev'andar, zabita mistrem Champbaccou při finálním zátahu
 • Beeno, zabit mistrem Champbaccou při finálním zátahu
 • Yoreep, zabit mistrem Denyzzem při finálním zátahu
 • Alvin Zane, zabit Sev'rance Tann při pokusu o útěk
 • Rex Rochefort, zabit mistrem Denyzzem při finálním zátahu
 • Trogen, zabit vychovatelkou Michaelis, když bránil dětem v evakuaci
 • tři mladí lidští samci, omráčeni blesky mistra Champbaccy při prvním souboji v kuchyni a následně zabiti mistrem Denyzzem při finálním zátahu
 • dva cca sedmnáctiletí lidští samci, zabiti mistrem Denyzzem po první rekognoskaci
 • jeden učedník neurčené rasy a věku, zablokován mistrem Champbaccou v chodbě při prvním souboji v kuchyni a následně zabit při finálním zátahu

Zachránění

 • Nina Michaelis, vychovatelka
 • Sagwen Aisling, Miraluka
 • Fosh Linn, Nautolanka
 • Na'rek, Weequay, zajat během finálního zátahu
 • dvě děti odvezl Wyrrgy domů na Naboo
 • dvě děti odvezl Wyrrgy na jejich domovskou planetu
 • dvě děti odvezl Wyrrgy do chrámu Jediů, do kterého chtěly vstoupit

Duhová éra

Historie

Ve finální fázi čištění akademie od temných se mistr Champbacca dotkl holocronu Darth Nihiluse a měl vizi o tom, jak se Chrámem Jediů prohání vraždící klony. Protože už předtím byl toho názoru, že válka klonů bude pro Řád zničující, rozhodl se z něj odejít a využít vyčištěnou enklávu k uchování vědomostí o Síle a k výchově nové generace rytířů, která nebude tak nebezpečně spojena s Republikou a její politikou.
Projekt je všechny zachránil před čistkou po rozkazu 66 a fungoval až do konce roku 15 BBY, kdy se Inkvizice z výslechu zajatého velmistra dozvěděla, jak se dostat dovnitř. Začátkem roku 14 BBY tak byla enkláva před očekávaným útokem evakuována a jednotliví duhoví rytíři se rozprchli po celé galaxii.

Noví obyvatelé

Mistři

 • Champbacca, velmistr, učitel přežívání v džungli galaxie
 • Jessica Karnis, učitelka obrany proti černé magii
 • Chlouppek, učitel alternativního výkladu Síly, levitace a sexuální výchovy
 • Yussi, učitel sebeobrany a sebeútoku světelným mečem
 • Joya Brannigan, učitelka studia galaktických kultur a aplikované pornografie
 • Neva Habili, učitel čarování s technikou
 • Nina Michaelis, školnice, učitelka stručných dějin času a pangalaktického místopisu
 • Šedý Šum, učitel astrálního cestování

Studenti

Pomocný personál

Externí vyučující

Prostory

Ředitelna

Ředitelna se nacházela v nejvyšším patře a část její podlahy byla prosklená, takže mohl ředitel sledovat dění v jeskyni pod sebou.
V jednom rohu stála destilační kolona, kterou velmistr dostal jako společný dárek od syna a Nevy Habiliho.1

Jídelna s kuchyní

Čtvrtinu obdélníkového půdorysu zaujímal bar s kuchyní, odkud se přes pult vydávalo jídlo a pití osazenstvu jídelny. V té se nacházely čtyři dlouhé stoly pro studenty a jeden pro profesorský sbor, přičemž i všichni duhoví rytíři se s trochou mačkání vešli k jednomu.

Přednáškový sál

Velké stupňovité auditorium s promítacím plátnem přes celou jednu stěnu a simulací hvězdné oblohy na stropě.

Hangáry

Tady parkovaly lodě z leteckého parku, zejména Jungle Jet, Jubilee a další tři N-1. Rychlý dráp nedokázal přistát skrz jezero a musel zůstávat ve Fogsmeade.

Ubikace mistrů

Bylo jich celkem šest a většina jich byla víceméně stejná, měly společné sprchy a záchody v chodbě směrem k přednáškovému sálu.

 1. V první směrem od přednáškového sálu sídlil velmistr. Zvláštností této ubikace byla kromě sbírky kvalitního alkoholu taky tajná skrýš za skříní, kde měl Champbacca pečlivě ukrytou studovnu.2 Krátce před evakuací enklávy také nechal do stropu vyrýt mapu k holocronům v jezeře.
 2. druhá
 3. třetí
 4. čtvrtá
 5. pátá
 6. šestá

Ubikace studentů

Nacházely se o patro níž pod ubikacemi mistrů, v každé mohli pohodlně přebývat tři učedníci a každá měla vlastní koupelnu.

Dílna

V temné éře v podstatě pouhé smetiště, které na plnohodnotnou dílnu přetvořil až Neva Habili. Nacházela se tam nepřeberná hromada všeho možného harampádí a náhradních dílů, nouze nebyla ani o součástky do světelných mečů a samozřejmě droidy a kusy droidů.

Knihovna

Místnost s počítačovým jádrem, výstupem z databáze a v době největší slávy akademie také skladiště přístupných holocronů.

Tělocvična

Přestavěné skladiště nedaleko hangáru, kde se kromě žíněnky na cvičné souboje a soustavy žebříků nacházel taky menší bazén.
Na stěně visel (nakřivo) obrázek motýlů, jehož původem si nebyl jistý ani velmistr.3

Ošetřovna

Jeskyně vyhloubená v tunelu hned vedle hangárů, z praktických důvodů. Byla vybudována až po převratu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License