Endar Beak

Endar Beak byla stará republiková korveta, jejíž vrak se nacházel nedaleko Nar Shaddaa. Vyprávělo se, že na palubě převážela Urnu nenávisti, kterou kapitán lehkovážně otevřel a uvolněním její temné síly se posádka navzájem povraždila.
Dne 15. 8. 5 BBY z vraku Chlouppek s Kodym urnu vyzvedli.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License