Empo

Empo byl Wyrrgyho droidí tlumočník. Měřil asi 30 centimetrů a byl podobný kashyyycké mikroopičce.

Historie

Wyrrgy si ho sám vyrobil v roce 85 BBY, těsně před nástupem na corellianskou akademii, aby mu během studii pomáhal s komunikací se studenty a profesory.
Jelikož se Wyrrgymu malý droid osvědčil, pomáhal mu s překlady velmi často po dobu asi 65 let.
Po roce 19 BBY, poté co Wyrrgy změnil svou identitu tím, že začal nosit masku, ve které byl překladač, byl droid deaktivován a ponechán na White Fang.
Deaktivovany droid zůstal na palubě White Fang až do roku 0 ABY, kdy byl nalezen mezi haraburdim Chlouppkem a Kodym po záchraně komatózního Wyrrgyho. Byl uveden do provozu a stal se malým pomocníkem a překladatelem Kaweny, které se na základně kashyyyckého odboje v mlhovině Tyyyn tuze hodil.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License